چگونگی استفاده صحیح از پاورپوینت در ارائه پروژه ها

چگونه از پاورپوینت بهترین استفاده را ببریم پاورپوینت یکی از فنون مهم در ارائه ی سخنرانی هاست. دلیل اهمیت پاورپوینت این است که، مطالبی را که مخاطبان نمی توانند به راحتی از طریق سخنرانی دریافت کنند از تصاویر، جداول و نمودارهای پاورپوینت به راحتی قابل درک است. استفاده از تدابیر تصویری برای انتقال متن به […]

پروژه چیست ؟

پروژه چیست ؟ یک پروژه مراحل و قواعد مختلفی دارد که رعایت ترتیب آنها الزامی است. برای به اجرا رساندن آن باید درک خوبی از مفهوم داشت و به طور دقیقی برنامه ریزی کرد. یک پژوهشگر باید از زمان و کیفیت پروژه ای که می خواهد آغاز کند، آگاه باشد. به طور کلی یک پروژه […]

پژوهش پایان نامه اى

پژوهشِ پایان نامه اى ویژگیهای مختلفی دارد : ـ تحلیل: مطالعه اجزاى گوناگون یک موضوع و روابط و متقابل آنها. ـ مقایسه: بررسى ویژگى هاى موضوع هاى مقایسه شده ـ تعریف: تعریف جامع و کامل ـ توصف: توصف موضوع با ویژگى هاى معتبر که آن را توضیح دهد ـ بحث: عرضه کردن جنبه هاى گوناگون […]

دانلود مقالات ژورنال

همواره دانشجویان عزیز در هر رشته ای جهت انجام پروژه‌ها و پایان نامه‌های خود با استناد به سایت‌های بزرگ دانلود مقاله‌های  ژورنال , همواره به دنبال موضوعات انتخابی خود هستند .در سایت‌هایی چون ساینس دایرکت و Elsevier و سایت‌های علمی‌دیگر بدلیل برخی قوانین موجود در این گونه سایت‌ها دسترسی به بانک عظیم منابع علمی‌و تحقیقاتی […]