گزارش تحقیق

چنانچه بعد از اجرای تحقیق یافته ها و نتایج آن گزارش نشود ، گویی اصولا تحقیقی صورت نگرفته است. از این رو نوشتن گزارش تحقیق و بویژه نوشتن مقاله پژوهشی در اولویت کار محقق است . در این میان وفادار ماندن به نتایج حاصله و ذکر منابع مورد استفاده اهمیتی دوچندان دارد. شما دریابان این […]

فن گزارش نویسی

فن گزارش نویسی فهرست مطالب فصل اول : گزارش چیست فصل دوم : مراحل چهارگانه گزارش نویسی فصل سوم : آراستن گزارش فصل چهارم : تعریف‌ بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن فصل پنجم : استفاده از عناوین در گزارش‌ها فصل ششم : نشانه‌گذاری و اهمیّت آن در نگارش فصل هفتم : اقسام […]

شیوه گزارش نویسی

شیوه گزارش نویسی غالب تصمیم‌های مدیران و مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات برمبنای گزارش‌هایی است که از قسمت‌های مختلف دریافت می‌دارند و نحوه‌ی تهیه و ارائه‌ی گزارش‌ها، در قضاوت‌ها، عملیات، سرمایه گذاری‌ها، هزینه‌ها، استخدام‌ها، خط مشی‌ها، روش‌ها، تشویق‌ها، توبیخ‌ها و به طور کلی در سرنوشت حال و آینده‌ی آن سازمان‌ها و مؤسسات تأثیرگذار می‌باشد، از این […]

چگونه گزارش بنویسیم؟

چگونه گزارش بنویسیم؟ بیان گزارش خبری کلیه گزارشهای خبری از مجموعه ای از واقعیات، مشاهدات، نقل قول ها و سایر جزئیات تشکیل می شوند. خبرنگاران همواره اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه بکار می‌برند جمع آوری می نمایند و به واسطه تلاش زیادی که در جمع آوری آنها بکار می‌برند، تلاش میکنند تا حد اکثر این […]

شیوه نامه گزارش نویسی

شیوه نامه گزارش نویسی تعریف گزارش نویسی: گزارش نویسی یعنی نوشتن اخبار، اطلاعات، رویدادها و دلایل وتجزیه و تحلیل آن ها به شکل روشن وکوتاه با رعایت دو اصل مهم ساده نویسی و درست نویسی. نکته: گزارش باید به گونه ای تهیه شود که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده […]