نحوه کار با اختصارات نام نشریات در بخش منابع و مراجع

نحوه کار با اختصارات نام نشریات در بخش منابع و مراجع در میان تفاوت‌های زیادی که نشریات در روش‌های مورد انتظارشان از نویسندگان مقالات برای قالب بندی بخش منابع دارند روش ارائه نام نشریات (اختصارات نام نشریات) است، اینکه باید آن‌ها را به طور کامل نوشت یا نام اختصاری آن‌ها را درج کرد. آیا طور […]