تحقیقات علمی براساس هدف

تحقیقات علمی براساس هدف به سه دسته ی بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم می شوند.   تحقیقات بنیادى تحقیقات بنیادی با کشف واقعیات و شناخت پدیده های پیرامون ما، مرزهای دانش بشری را توسعه داده و قوانین علمی را کشف می کنند و به این ترتیب ویژگی های یک واقعیت را تبیین می کنند. این […]

چگونگی استفاده صحیح از پاورپوینت در ارائه پروژه ها

چگونه از پاورپوینت بهترین استفاده را ببریم پاورپوینت یکی از فنون مهم در ارائه ی سخنرانی هاست. دلیل اهمیت پاورپوینت این است که، مطالبی را که مخاطبان نمی توانند به راحتی از طریق سخنرانی دریافت کنند از تصاویر، جداول و نمودارهای پاورپوینت به راحتی قابل درک است. استفاده از تدابیر تصویری برای انتقال متن به […]

آشنایی با نرم افزار SPSS

SPSS مخفف Statistical package for social science به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. این نرم افزار در جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود. SPSS یک سیستم مدیریت داده و تجزیه کننده ی آماری است. SPSS از تمامی فایل ها داده ها را گرفته و می تواند از آنها برای تولید گزارش […]

اصول چکیده نویسی در پژوهش

اصول چکیده نویسی در پژوهش چکیده تحقیق تعریف : چکیده، بیان مختصر و صحیح محتوای متن اصلی تحقیق بوده و دربردارنده اطلاعات تازه و مهم متن است. چکیده اگرچه در ابتدای هر تحقیق قرار میگیرد اما بس از اتمام کار پژوهش نوشته و تنظیم می شود. فواید چکیده نویسی : ا. صرفه جویی در زمان […]