مقاله تاثیرات بیماری توکسوپلاسموز

مقاله تاثیرات بیماری توکسوپلاسموز

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 667 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 ژانویه 2016

به روز رسانی در: 23 ژانویه 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

عنوان مقاله : تاثیرات بیماری توکسوپلاسموز

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در مورد بیماری توکسوپلاسموز و مروری بر پاتوژنز و روش های تشخیص بیماری

توکسوپلاسموز یک بیماری انگلی است که عمدتًا توسط گربه ها منتقل می شود . این بیماری بوسیله خوردن گوشت خام یا از طریق تماس با مدفوع گربه، به انسان منتقل می شود . این بیماری مخصوصًا برای زنان باردار، که جنین آنها می تواند از طریق جفت آلوده شود، و افرادی با سیستم خطرناک می باشد . در موارد شدید، توکسوپلاسموز ،HIV ایمنی تضعیف شده، مثل افراد آلوده به می تواند باعث آسیب به مغز، چشم ها و حتی مرگ شود . توکسوپلاسموز به وسیله روشهای  سرولوژی مثل الایزا، ایمونوفلورسنت غیر مستقیم، بافت شناسی، جداسازی انگل و واکنش زنجیره ای پلیمراز که روش نسبتا جدیدی است از شناسایی و تکثیر PCR تشخیص داده می شود . در روش (PCR) قطعه ای از ژنوم انگل برای تشخیص استفاده می شود . بررسی حاضر جهت سنجش میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در مورد جنبه های گوناگون بیماری توکسوپلاسموز با تکمیل پرسشنامه ای توسط ۱۰۰ نفر از دانشجویان کارشناسی و دکترای عمومی دامپزشکی انجام گرفت . نتایج نشان داد که آگاهی دانشجویان در مورد عامل بیماری ( ۸۷ %)، مخزن(۸۶ %)، انتقال از طریق مصرف گوشت خام / بیماری ( ۹۱ %)، راه انتقال از طریق مادر به جنین ( ۹ ۸۷ %) در سطح بالا می باشد. در این بررسی رابطه ای (۸۲ %) و عوارض بیماری مثل سقط جنین ( ۹ /۵) بین میزان آگاهی دانشجویان با سطح تحصیلات پدر و مادر مشاهده نشد . آگاهی دانشجویان کارشناسی در مواردی مثل انتقال بیماری از طریق مادر به جنین و تماس با خاک بهتر از دانشجویان در مورد بهترین راه مبارزه با بیماری که رعایت موازین بهداشتی می باشد .

فهرست مطالب این مقاله :

مقدمه و هدف

فصل اول

کلیات

توکسوپلاسموز

اتیولوژی

مورفولوژی

اووسیست

تاکی زوآیت

برادی زوآیت ها و کیست های بافتی

چرخه زندگی

راههای انتقال

انتقال از طریق دستگاه گوارش

انتقال از طریق جفت

انتقال از طریق پیوند اعضاء و انتقال خون

انتقال از طریق شیر

انتقال از طریق حوادث آزمایشگاهی

علائم کلینیکی بیماری

عفونت در افراد با ایمنی طبیعی

عفونت در افراد با نقص سیستم ایمنی

درمان

پیشگیری

فصل دوم

پاتوژنز (بیماریزایی)

فصل سوم

راههای تشخیص توکسوپلاسموز

جداسازی ارگانیسم

تلقیح به حیوان آزمایشگاهی

کشت سلول

تشخیص بافت شناسی

تست های سرولوژیکی

تست رنگی یا استاندارد طلایی

آزمایش ایمونوفلورسنت غیر مستقیم

روش لاتکس آگلوتیناسیون

روش آگلوتیناسیون افتراقی

روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم

تست جذب ایمنی با واسطه آنزیم یا الایزا

تست سنجش آگلوتیناسیون جذب ایمنی ایمونوگلوبولین

تست اویدیتی

تفسیر نتایج سرولوژی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

روش های فیزیکی

فصل چهارم

روش کار

نتایج

نتایج کلی

رابطه رشته و میزان آگاهی

رابطه تحصیلات پدر و مادر و میزان آگاهی

بحث و نتیجه گیری

پاسخ دهید