مقاله روشهای نوین تدریس

مقاله روشهای نوین تدریس

دسته بندی: - - - - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 1532 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 ژانویه 2016

به روز رسانی در: 22 ژانویه 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

عنوان مقاله : روشهای نوین تدریس

قالب بندی : Word

قیمت : رایگان

شرح مختصر : بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایىهاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد. براى نیل به چنین هدفی، روشهاى آموزش انفرادی، روشهاى بسیار مناسبى هستند؛ زیرا در این نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانایىشان پیش مىروند و معلم نیز وقت کمترى صرف تدریس و زمان بیشترى صرف رسیدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولین و اساسىترین گام در راه تحقق چنین هدفى پذیرفتن مفهوم شاگرد محوری در طراحى و آموزش است. در بسیارى از مواقع، دستیابى به هدفهاى آموزشى از طریق آموزش انفرادى بسیار آسانتر و امکانپذیرتر از روشهاى سنتى دیگر است، بویژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحیح بکار گرفته شود، روحیه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقویت مىشود. آموزش انفرادی، الزاماً به معناى آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم با برنامه خاص نیست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نیز انجام گیرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ویژگىهاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گیرند

آموزش برنامهاى, آموزش به وسیلهٔ رایانه,  آموزش انفرادى تجویز شده, آموزش انفرادى هدایت شده, هدفهاى آموزش انفرادى , رعایت تفاوتهاى فردى, رشد استقلال در عمل و یادگیرى , عادت به مطالعه , ایجاد مهارت در مطالعه , مطالعه خود هدایت شده و مستقل , یادگیرى تا حد تسلط , تدریس خصوصى , آموزش برنامهاى, آموزش برنامهاى خطى , آموزش برنامههاى شاخهاى , آموزش به وسیله رایانه, آموزش گروهى, تدریس گروهى, انضباط , نظریههاى تدریس , شغل معلمی, حقوق معلمی, افزایش حقوق معلمان, استخدام آموزش و پرورش, یادگیری برای کنکور, انگیزش

پاسخ دهید