دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان

دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان

دسته بندی: - - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 4424 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 می 2015

به روز رسانی در: 17 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان

امروزه عوامل زیادی بر بقاء سازمانها و پیشرفت کشورها تأثیر می گذاردکه به نوبه خود به سرعت تغییر می کنند. از طرفی تمام سازماارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان شهر کرجنها در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی اقدام می نمایند. درک عدالت در سازمان یک اصل و اندام اساسی برای اثربخشی و کارکرد موثر سازمانها و همچنین رضایت مشتری است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت افراد سازمانی امری مشکل برای مدیران است. درک بی عدالتی از رفتار مدیران و مسئولین باعث می شود تا افراد بطور منفی نسبت به مسئولین و سرپرستان مه موجب بی عدالتی در خود گردیده اند، واکنش نشان داده و تعهد کمتری نسبت به آنان از خود بروز دهند.

رفتار شهروندی از جمله این متغیرهاست که پژوهش های متعدد حاکی از تأثیر مثبت آن بر عملکرد سازمانی است. رفتار شهروندی بهره وری مسئولین را بالا برده و هزینه نظارت و کنترل را کاهش می دهد و باعث حفظ مسئولین با کارآیی بالا و در نتیجه ثبات را افزایش می دهد.

باشگاههای ورزشی بانوان در سطح استان البرز بعنوان متولیان ورزش استان جهت سازگاری با تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیط ، نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که عملکرد بالایی داشته باشند، تا ضمن افزایش کارآیی با مشخصه عدالت سازمانی، بهتر بتوانند به وظایف خود در راستای اهداف کشف استعدادها در بین مراجعه کنندگان حرکت کنند.

با توجه به این موارد، ضرورت دارد عدالت سازمانی را جستجو کرد زیرا رابطه معنی داری بین این متغیرها و رفتارهای شهروندی سازمانی که نهایتاً منجر به رضایت مشتری می شود، وجود دارد و در نتیجه بتوان راهکارهای مناسبی را جهت ارتقاء این رفتارها در سازمان ارائه داد.