دانلود تحقیق و مقاله پیرامون اسیلوسکوپ ها

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون اسیلوسکوپ ها

دسته بندی: - - - - - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 1022 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 ژانویه 2016

به روز رسانی در: 5 ژانویه 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی یک دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی که دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الکتریکی را نمایش می دهند اما اسیلوسکوپ اشعه کاتدی قادر است مقدار، فاز، فرکانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد. خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر کمی و کیفی در مورد کارهای اندازه گیری الکترونیک به اسیلوسکوپ داده شده است و با قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فرکانسهای زیاد با اسیلوسکوپ امکان پذیر است.

سرفصل :

اسیلوسکوپ ها

طرح مدار یک یکسو کنده ولتاژزیاد

ملزومات ولتاژ مرور

اسیلوسکپ کامل

اسیلوسکپ اشعه کاتدی

نمایش دادن پالس

اسیلوسکپ اشعه کاتدی

مرور تاخیری

کاربردهای دیگر اسیلوسکپ

اندازه گیری مشخصه های فرکانس

پاسخ دهید