(conflict of interests ) در مقالات چیست؟

تضاد منافع (conflict of interests ) در مقالات چیست؟

گاهی ژورنال ها از نویسندگان مقالات خود می خواهند که وجود یا عدم وجود تضاد منافع را در مقاله مشخص کنند و در صورت عدم وجود تضاد منافع نویسنده به ژورنال تعهد دهد که این مقاله تضاد منافع ندارد.
حال این سوال مطرح می شود که تضاد منافع یا ( conflict of interests ) چیست؟
اگر بین نویسندگان مقاله و یا بین نویسنده ی مقاله و حامیان مالی پژوهش تضادی باشد اصطلاحا به آن تضاد منافع می گویند. لذا بهتر است نویسندگان باهم یا با حامی مالی، منافع خود را هم سو کرده و در غیر این صورت باید پیش از چاپ مقاله تضاد منافع مقاله ی خود را افشا کنند. تضاد منافع بخشی از اخلاق پژوهشی است و لازم است پیش از انتشار مقاله، نسبت به انتخاب ژورنال و ترتیب نام نویسندگان رضایت  طرفین در میان باشد. ژورنال های مختلف نسبت به بررسی تضاد منافع متفاوت عمل می کنند. معمولا مجلات ISI یا همان مجلات تامسون به خصوص با شاخص IF بالا، فرمی تحت عنوان کپی رایت ارسال کرده و بدون تکمیل این فرم مقاله را وارد جریان داوری نمی کنند. این فرم باید توسط نویسنده ی مسئول یا همه ی نویسندگان امضا شود. در صورت داشتن حامی مالی نویسندگان موظفند حتما در قسمت تقدیر و تشکر نام آنهارا ذکر نمایند. نویسندگان در این فرم متعهد می شوند که مقاله در ژورنال دیگری پذیرش نشده و نخواهد شد.
در صورت تضاد منافع بین نویسندگان یا حامیان مالی، ژورنال به اختلافات و شکایات نویسندگان پاسخ نخواهد داد و در روند داوری و پذیرش مقاله هم اختلال ایجاد خواهد شد و چه بسا ژورنال بدون داوری مقاله را رد خواهد کرد. پس لازم است پیش از هر اقدامی به توافق منافع برسید. تضاد منافع در اخلاق پژوهش معنای دیگری هم دارد و اینکه نویسندگان مقالات به دلیل منافع شخصی از گزارش دهی شفاف و اصولی چشم پوشیده و صرفا به شکل گزینشی و فقط نتایج مورد پسند خود را مطرح می کنند.

پاسخ دهید