گام به گام آموزش پروپوزال نویسی_ بخش اول

پروپوزال نویسی، ابتدای قدم گذاشتن برای اجرایی کردن یک پایان نامه خوب است. به همین دلیل نکات ضروری در ایجاد یک پروپوزال خوب وبا کیفیت  باید رعایت گردد. پروپوزال  با هدف و نوشته های درست و اصولی شما را به  نتیجه مطلوب در پایان نامه سوق می دهد. در یک پروپوزال باید  موارد زیر را بررسی نمود از جمله:

* عنوان

*تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

*سابقه و ضرورت انجام تحقیق

*فرضیه ها،اهداف و کاربردهای متصور از تحقیق

*روش انجام تحقیق

*روش تجزیه و تحلیل داده ها

*قلمرو تحقیق ( زمانی ،مکانی ،موضوعی)

*جامعه آماری و روش نمونه گیری

*فهرست منابع و ماخذ ( فارسی و غیر فارسی)

*مدت زمان لازم برای اجرای طرح

اولین و مهم ترین قدم درانجام پروپوزال ،انتخاب موضوع است.  به همین دلیل در ابتدا به  بحث انتخاب موضوع می پردازیم.

 یک موضوع  تحقیقاتی باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟

۱- موضوع پروپوزال با تحصیلات و رشته محقق ارتباط داشته باشد و حول علم و اطلاعات دریافتی دوران تحصیلات آکادمیک فرد باشد به نوعی متناسب با درس، علم و جزئیات فنی فراگرفته در مراحل دوره های مختلف تحصیلی ان فرد باشد . سعی شود روی موضوعی  انتخاب و کار شود که از موضوعات با درجه اولویت بالا در آن رته محسوب گردد.

۲- باید به درک درستی از این مفهوم برسید که موضوع انتخابی شما در جایی و یا مکانی و یا در زمان مورد نظر انجام نشده و تکراری نیست زیرا با تکراری بودن موضوع  تمام زحمات شما برای پروپوزال نویسی از بین می رود و تاییده های لازم برای انتخاب موضوع را از دانشگاه و موسسه مربوطه کسب نخواهید کرد و همچنین از کیفیت پایان نامه شما بسیار می کاهد. برای این منظور کار بسیار دشواری نیست براحتی با تحقیق در اینترنت و مراجعه به مقالات خارجی و داخلی و خلاصه همایش ها ،تماس با سایر افراد محقق در این زمینه می توانید از مشابهت و تکراری  و یا نو بودن تحقیق خود پی ببرید. تنها در سه حالت می توان به انجام پژوهش روی موضوعی که قبلا روی آن کار شده است عمل کرد  اینکه در شرایط زمانی ،جغرافیایی متفاوتی باشد و یا اینکه نتایج کافی و درستی از آن استخراج نشده است در این حالت می توان روی آن موضوع کار کرد ولی نوآوری خود را باید در ضمن پایان نامه اعمال نمود.

۳-اصولا تحقیق و پایان نامه های مطالعاتی درراس امور پژوهشی می باشند که با کمترین هزینه و تجهیزات دارای بیشترین بازدهی باشند و بتوانند در زمان حال و یا آینده ای نزد یک  قابلیت اجرایی به خود بگیرد و بتواند یکی از نیاز های بشر را رفع نماید. در مورد اجرایی بودن نوع موضوع انتخابی نیز به خوبی تحقیق کنید روی موضوعی تمرکز داشته باشید که از نظر شرایط مکانی و امکانات آزمایشگاهی ،فنی و… تا حد زیادی نیاز شما رفع شود به اصطلاح پژوهش پذیر باشد.

۴- در پروپوزال خود سعی نمائید  براساس فرهنگ و شئونات جامعه عمل کنید تا لطمه ای به هیچ قشر نخورد و باعث حفظ حرمت انسانی گردد روی موضوعی تمرکز داشته باشید عامه پسند ترهستند و باعث حقوق انسانی نخواهند شد.اگر چناچه موضوع حلو محوریت اطلاعات خصوصی افراد است باید محرمانه نگاه داشته شود.

نکات ضروری در نگارش عنوان موضوع

 اولین نگاه و بررسی هر فردی  به عنوان موضوع انتخابی پایان نامه و پروپوزال شماست .عنوان موضوع از همه قسمت های کار بیشتر بیننده دارد. پس در انتخاب عنوان باید دقت کافی را داشته باشید و به نکات زیر توجه نمایید.

 عنوان نگارشی باید با تیتر بزرگ و خوانا متناسب با سیلابس درخواستی دانشگاه مربوطه باشد. عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی طو لانی و سردرگم باشد. تمام محتویات کار تحقیقاتی و پایان نامه شما را شامل گردد. از  کلمات کوتاه شده غیر معمول و لغات انگلیسی که معادل فارسی دارند ،دوری کنید. به صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود. سال و مکان انجام پروژه عنوان گردد.

پاسخ دهید