گام به گام آموزش پروپوزال نویسی_ بخش دوم

 بعد از انتخاب موضوع  و عنوان مناسب  با تمام معیار های مربوطه جهت نگارش پروپوزال در اینجا نوبت به شرح و بیان مسئله مورد طرح  پایان نامه شماست. شرح مسئله قسمتی مهم در پروپوزال نویسی می باشد به این دلیل اینکه تقریبا کل طرح  را از ابتدا تا رسیدن به نتیجه را تفسیر می کند.

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی ، سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرح مسئله و سوال های مطرح در پایان نامه باید به روشنی مطرح گردد البته نیاز تفصیل جزبه جز نیست بلکه به اختصار و دقیق حداکثر در یک صفحه و عنوان کردن منابع نوشته شود. اهمیت موضوع تحقیق این که به نتیجه رسیدن پژوهش شما چه اهمیت و ضرورتی دارد و چه مشکل و موانعی را قابلیت حل کردن دارد باید در این قسمت از پروپوزال شما عنوان گردد. برای نگارش این قسمت از پروپوزال، کاربردی تر و دقیق تر باید  فکر کنید. این قسمت باید شامل واقعیت بوده در جملاتی کوتاه و رسا کل بوده و در برگیرنده کل عملیات، عوامل تحت تاثیر بر موضوع تحقیق شما را شامل گردد. نکات زیررا در نگارش این بخش ها باید رعایت نمود.

 روش و نوع برخورد با موضوع تحقیق چگونگی آن را توضیح دهید، به چه دلیل این موضوع  را انتخاب کرده اید؟ از نتیجه تحقیقات این پایان چیست نتیجه گیری  ذهنی و تحقیق شما، فواید طرح خود را توضیح دهید. مساله و موانع  که فکر می کنید در این طرح می باشد را بیان نمایید. اثرات اینکه اگر این مشکل پایدار باشد چیست و حل آن چه نیازهایی را رفع می نماید آن را بطور کوتاه بنویسید علت و ضرورت این تحقیق را با بیان صریح عنوان کنیدهنگام صحبت در مورد مساله از مسال کلی به جزئی صحبت کنید ترتیب با مسائل عام بعد جزئیات  مطرح در تحقیق می باشد زیرا از سردرگمی شما در هنگام نگارش پایان نامه نیز می کاهد. مساله  مورد طرح  با استناد به اطلاعات جدید و مرتبط باشد. در نگارش این قسمت سوالات اصلی زمینه ای و کلی باید مورد طرح باید نگارش شود.

اهداف ، سئوالات ، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش)

* اهداف : اهداف یک پروژه تحقیقاتی یا همان پایان نامه  باید خلاصه و کوتاه شده  باشد و آنچه که خواستار رسیدن به آن هستیم را بیان می نماید. در کل اهداف شامل هدف کلی و جزئی می باشد. هدف کلی، آنچه را که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت و همنام عنوان پروپوزال است. اهداف اختصاصی  یا جزئی،این اهداف به آنچه که مطالعه برای حل آن طرح ریزی شده اشاره دارد. اهداف جزئی در واقع بخشی از هدف کلی می باشند و اگر به خوبی گردآوری شوند، پژوهشگر را به سمت  اصول روش تحقیق خود و نحوه جمع آوری آن، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها رهنمون خواهد کرد. در اینجا هم باید سعی شود جملات به اختصارو رسا بیان گردد.

*فرضیه: فرضیه عبارت است از یک بیانیه برحسب حدس و گمان و احتمالات درباره چگونگی روابط بین چند متغیر، حدس یا گمان  متفکرانه درباره چگونگی ارتباط بین  داده ها، اشیا و پدیده ها. اینطور می توان گفت فرضیه حدسی موقتی و ضمنی است که درست بودن یا نبودن آن باید تست شود.

در این قسمت شما باید تصویر کلی از چگونگی ارتباط داده ها داشته باشید از نحوه تاثیر گذاری انها بایکدیگر  مطلع باشید تا با دانستن این موضوع کار تحقیقاتی خود را پیش برده و به نتیجه مورد نظر دست یابید. به همین دلیل نیاز به است تحقیقات گذشته را بازبینی و مطالعه نمایید. در کل فرضیه به صورت جمله اخباری بیان می شود و عنوان کننده نتایج خوب است که پژوهشگر انتظار و احتمال می دهد در ادامه به ان برسد.

*سوالات تحقیق و فرضیات: در سوالات مربوطه در چند جمله رسا به صورت سوالی در پروپوزال مربوطه مطرح گردد. در یک مطالعه توصیفی اهداف توصیفی به سوالات توصیفی تبدیل می شوند که معمولا جواب آنها عدد است. برهدف توصیفی یک سئوال و برای هدف تحلیلی یک فرضیه مطرح می شود.

نکته : ذکر این نکته لازم است که اهداف باید تمامی قسمت های مسئله را آنچنان که تحت عنوان بیان مسئله آورده شده است، در برگیرد.

پاسخ دهید