چگونه یک مقاله خوب بنویسیم؟

چگونه یک مقاله خوب بنویسیم؟
برای اینکه بتوانم در کوتاه­ترین زمان بهترین و کاربردی ترین راه را برای نوشتن یک مقاله خوب مدیریتی به شما دانشجویان عزیز آموزش بدهم ابتدا ساختار یک مقاله را به شما آموزش می­دهم. فقط یادمان باشد که یک مقاله خوب کمتر از ۲۰ صفحه می­باشد و بیشتر از آن مورد پذیرش در ایران نمی باشد مگر در موارد استثنایی.برای اینکه مقالات نوشته شده شما از لحاظ ساختاری مشکل خاصی نداشته باشد باید این گونه عمل کنید:صفحه نخست: شامل عنوان تحقیق؛ نام نویسندگان (با زیرنویس مدرک و یا دانشگاه محل تحصیل) ، چکیده( در قسمت چکیده می­توانید تمام توضیحات مورد نیاز را در مورد نحوه نگارش آن مشاهده فرمائید).صفحه  ۲الی۱۰ : مبانی نظری تحقیق(مقدمه؛ متغیرهای تحقیق؛ ابتدا از لحاظ علمی بهتر است که متغیر وابسته توضیح داده شود اما در ایران این موضوع رعایت نمی شود و به ترتیب عنوان شروع به نگارش مقاله می­کنند در این جا بهتر است با یک پیشینه مختصر یا به عبارت دیگر چارچوب نظری  تحقیق خود به اتمام ).صفحه ۱۰ به ۱۲: روش شناسی تحقیق( در این قسمت شروع به توضیح در مورد نوع روش تحقیق انتخابی خود می­کنید؛ ابزارها جمع آوری داده­ها و ساختار آن را توضیح دهید؛ جامعه آماری؛ روش نمونه گیری؛ حجم نمونه و نوع فرمول استفاده شده برای انتخاب حجم آماری خود را  و در انتها مدل و فرضیات و سئوالات تحقیق خود را مشخص می­کنید).

صفحه ۱۳ الی ۱۶: تجزیه و تحلیل داده­ها: نوع نرم افزار تحقیقاتی خود را توضیح دهید و خروجی­ها آن و تمام اطلاعاتی که به نظر شما برای داوران نشریات مهم و برای خوانندگان موجب رفع ابهام می­شود توضیح دهید. سعی کنید.

صفحه ۱۷: نتیجه گیری: در این قسمت نتیجه تحقیقاتی خود به همراه پیشنهادات خود به صورت کاملاً مشخص و ساده بیان کنید و در انتها تعدادی از موانع تحقیقاتی خود را ذکر کنید.

۱-چکیده: این نکته را توجه داشته باشید که هر خط توضیح شما باید کاملاً حساب شده و ناشی از اشراف شما به موضوع باشد زیرا در غیر این صورت با گفتن هر سخن اضافی داوران از عدم تسلط شما به موضوع آگاه خواهند شد. در چکیده ابتدا دو خط در مورد اهمیت تحقیق خود و موضوع خود سخن بگوید و پس از این دو نقطه با این عبارت آغاز کنید که هدف اصلی تحقیق حاضر …… . پس از نوشتن تحقیق حاضر سریعاً روش تحقیق خود را شرح دهید  این شامل هم نوع تحقیق و هدف تحقیق می­باشد. پس از آن جامعه آماری خود و نحوه نمونه گیری و حجم و روش مورد استفاده را شرح دهید پس از آن گفتن این نکات به نحوه جمع آوری داده­های خود اشاره کنید و میزان روایی و پایایی ابزارها را به صورت کوتاه توضیح دهید و سپس شروع کنید به اعلام نتایج تحقیق خود با عبارت این که نتایج تحقیق گواه آن است یا اینکه نتایج تحقیق به شرح زیر است. در انتها کلمات کلیدی تحقیق خود را بیان کنید. در زیر یک نمونه چکیده استاندارد آورده شده است.

نمونه چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، شرکت­هایی موفق هستند که بتوانند ارزش­های بیشتری را برای مشتریان به وجود آورند یا در واقع، دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن­ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر  فعالیت­های بازاریابی بر کیفیت ارتباط با مشتریان نظام بانکی می­باشد. جامعه آماری تحقیق خاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بانک ملت در شهرستان ……… می­باشد.  روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع تصادفی ساده می باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کورکران استفاده گردیده است که بر اساس این فرمول حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده­های مورد نیاز از نمونه تحقیقاتی از پرسشنامه استاندارد که روایی آن نیز مورد تایید استاد راهنما بود استفاده گردیده است. برای پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که در این تحقیق نیز برای هر متغیر این میزان از ۷/۰ بیشتر بود و نشان دهنده تایید قابلیت اطمینان به پرسشنامه حاضر می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده از نرم افزار smartpls استفاده گردیده است. نتایج تحقیق گواه این مطلب است که فعالیت­های بازاریابی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد. برای رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر اساس آزمون فریدمن نتایج تحقیق گواه آن است که ارتباط مداوم با مشتری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد و پس از آن گرایشات مشتری و ارتباطی بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد.

کلمات کلیدی: فعالیت های بازاریابی؛ کیفیت ارتباط با مشتری؛ تبلیغ دهان به دهان؛ ارتباط مداوم و رضایت مشتری؛ اعتماد مشتریان

۲- مبانی نظری تحقیق: در این قسمت از مقاله در ابتدا باید این نکته را گفت که سعی خود را در ویرایش داشته باشیم که جملات کوتاه؛ ساده و شفاف باشد. اگر جملات طولانی و مبهم باشد یک نمره و امتیاز منفی برای تحقیق شما خواهد بود. در ابتدا مبانی نظری مقدمه تحقیق شما باید بیان شود. در مقدمه تحقیق باید حتماً بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق بیان شود. حتما در بیان مساله جنبه های مجهول تحقیق و مساله اصلی که ذهن شما را درگیر به اجرای این تحقیق کرده است نام برده شود و در بخش اهمیت تحقیق حتما فواید و ضرورت انجام تحقیق در نمونه و جامعه آماری خود بیان کنید. در ادامه به توضیح متغیرهای تحقیق خود بپردازید و به خوبی و منابع به روز (نکته مهم) در تدوین این بخش استفاده کنید. در انتها چارچوب نظری تحقیق خود را با پیشینه های مرتبط تکمیل نماید.

۳- روش تحقیق: بسته به نوع تحقیق در یک پاراگراف در مورد روش تحقیق از نوع روش و ماهیت آن توضیح دهید. مدل مفهومی خود را در این قسمت بیاورید و در ادامه فرضیات خود را بیان کنید.

۴- تجزیه و تحلیل داده­ها: در این قسمت باید نرم افزاری را استفاده کنید که حتماً مفید و کاربردی باشد. مثلاً در رشته های همانند مدیریت از رویکردهای معادلات ساختاری استفاده شود بهتر است.

۵- نتیجه گیری : در انتها باید در ابتدا توضیح مختصری در مورد موضوع و اهمیت آن ذکر شود و نتایج به صورت ساده بیان شود و در انتها پیشنهاداتی کاربردی خود را بیان کنید.

پاسخ دهید