چگونه چکیده مقاله بنویسم؟

چکیده‌ مقاله: Abstract

در بسیاری از مجلات علمی، لغت چکیده ی مقاله معنی خلاصه را دارد. اما اگر سری به لغت نامه بزنیم می بینیم که خلاصه و چکیده معنای متفاوتی دارند. در بسیاری از متون علمی و مجلات هم این دو واژه به یک معنا و مفهوم استفاده می شوند، که البته این موضوع عمومیت نداشته و ژئرنال های معتبر میان چکیده و خلاصه ی مقالات تفاوت قائل هستند.

دو اصطلاح رایج :

چکیده ی مقاله ی پیشین: به چکیده ی مقاله ای که قبل از ارسال مقاله برای ژورنال فرستاده میشود، چکیده ی مقاله ی پیشین می گویند.

چکیده ی مقاله ی پسین: چکیده یا چکیده هایی که در پایان ژورنال ها آورده می شوند چکیده ی مقاله ی پسین گفته می شود که با مورد قبل تفاوت آشکار دارد.

بعد از جذب خواننده توسط عنوان مقاله، معمولا چکیده اولین چیزی است که به آن رجوع کرده و مطالعه می کند. چکیده باید کوتاه و خواندنی باشد و در عین حال به شکلی ماهرانه خلاصه ای از مطالب مهم مقاله و نتایج و یافته های اصلی آن را در بر داشته باشد. هر ژورنالی برای پذیرش مقالات یک فرمت و آئین نگارشی خاص دارد که در آن طول تقریبی چکیده های مورد پذیرش مشخص شده است پس به سایت ژورنال مدنظرتان سری بزنید و مطابق با فرمت ژورنال چکیده را نگارش کنید. در سایت بسیاری از ژورنال ها به خصوص ژورنال های معتبر مثل مجلات ISI که دارای فاکتور تاثیر هستند، قسمتی به نام توضیحاتی برای نویسندگان وجود دارد که لازم است حتما به این قسمت رجوع کنید و ضوابط و قوانینی که قرار داده شده را مطالعه کنید. به طور مثال در بیشتر مجلات برای چکیده بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.

هر چکیده ای باید حاوی قسمت های زیر باشد:
– حقایق‌ و اصول‌ به کار برده‌ شده‌
–  روش ها
– نتایج‌ اصلی‌
–  اهمیت‌ نتایج‌ و تعبیر و تفسیر آن ها
این قسمت ها در اصل همان فصل بندی مقاله ی شما هستند که باید خلاصه شده و طبق اصول چکیده نویسی و مقاله نویسی و به دور از گزافه گویی در چکیده آورده شوند.

چکیده باید حاوی یافته ها و حقایقی باشد که شما از کار تحقیقی یا پژوهشی خود به آن دست یافته اید و لازم است به معانی یافته ها نیز اشاره شود. هرگز مطالب و مواردی را که در مقاله به آن ها اشاره ای نکرده اید، در چکیده مطرح نکنید و تنها تمامی یافته های مرتبط با مقاله را در چکیده بگنجانید.

از ذکر هر کلمه، عبارت و جمله ای که به فهم خواننده کمکی نخواهد کرد بپرهیزید چرا که استفاده از این عبارات تنها سقف استفاده از کلمات را برای شما محدود خواهد کرد. خیلی صریح و بی مقدمه به سراغ اصل مطلب بروید. توجه داشته باشید که نحوه ی نگارش چکیده در انواع مقالات خیلی تفاوتی ندارند.
اجزای اصلی:
۱- اگر چه یافته ها ممکن است در قسمت عنوان مقاله ذکر شده باشند ولی در چکیده هم لازم است به آن ها اشاره کنید.

۲-  لزومی به توضیح روش های به کار برده شده ندارید مگر اینکه روش تحقیق شما حاوی نکات جدید و جالبی باشد که با مطرح کردن آن ها در چکیده به جذب خوانندگان به سمت مقاله ی شما کمک کند.

۳- تا جای ممکن از یک ادبیات واضح و عامه پسند استفاده کنید تا نتایج اصلی کار شما به درستی فهمیده شوند. در نگارش یک چکیده ی خوب هرگز عینا جملات موجود در متن مقاله را استفاده نکنید. توجه داشته باشید که شما باید بعد از اتمام نگارش مقاله، نگارش چکیده را انجام دهید. از کلمه ی نگارش استفاده کردم چرا که بسیاری از مقاله نویسان تازه کار به این نکته توجه نداشته و بریده بریده جملاتی را از متن مقاله کپی کرده و در چکیده استفاده می کنند. برای نگارش چکیده بهتر است یافته و نتایج اصلی مقاله را تعبیر وتفسیر کنید.

۴- به طور معمول حجم یک چکیده نباید از ۱۵۰ کلمه بیشتر باشد.
هر قسمت از چکیده را در چند جمله ی مختصر و کوتاه ذکر کنید و مخفف عبارات را نیز در چکیده استفاده نکنید چرا که به دلیل محدودیت در استفاده از لغات نمی توانید آن ها برای خواننده توضیح دهید و تنها باعث ابهام آن ها می شوید. همگی خوب می دانید که از اشکال و جداول نه تنها در چکیده استفاده نمی شود بلکه به آن ها آدرس هم ندهید. ترجیحا از جملات و ا دبیات خودتان استفاده کنید ولی اگر مجبور به استفاده از منبعی شدید لازم است مطابق اصول منبع نویسی در متن جزئیات آن منبع را ذکر کنید. اصول مبع نویسی مطابق با همان اصولی است که در انچام نگارش پایان نامه و مقاله نویسی رعایت می کنید.

پاسخ دهید