چگونه چکیده بنویسیم؟

چگونه چکیده بنویسیم؟

نوشتن یک چکیده خوب وقت زیادی می‌برد، حوصله داشته باشید!

معمولا چکیده بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه دارد (بستگی به محدودیتهای مجله/کنفرانس نیز دارد)

چکیده باید مستقل باشد. توضیح فشرده‌ای از کل مقاله که دید کلی را به خواننده می‌دهد.

از ارجاع دادن به مراجع و نیز استفاده از پانویس در چکیده خودداری کنید.

چکیده باید شامل بخشهای زیر باشد:

    انگیزه (Motivation)

چرا به این مساله پرداخته‌ایم و دنبال نتایج هستیم؟  چرا مساله مهم است؟

سعی نکنید اهمیت چیزهای کلی را بیان کنید. همه می‌دانند اینترنت خیلی مهم است!

اگر اهمیت مساله واضح است، بهتر است ابتدا بیان مساله را اول بیاورید و مشخص کنید چه بخشی از آن را می‌خواهید حل کنید.

معمولا شامل:

اهمیت کار شما

سختی موضوع

مزایا در صورت حل موفقیت آمیز مساله

    بیان مساله (Problem Statement)

چه مساله‌ای را می‌خواهید حل کنید؟

محدوده کار شما چیست ( آیا حالت خاصی از مساله است)؟

    رهیافت (Approach)

چگونه می‌خواهید مساله را حل کنید یا آن را بهبود دهید؟

آیا از شبیه‌سازی یا مدلهای تحلیلی، نمونه سازی یا تحلیل میدانی یک محصول واقعی استفاده می‌کنید؟

 

    نتایج (Results)

پاسخ بدست آمده چیست؟

اگر نتایج عددی است، مشخصا میزان آن را بیان کنید. از به کار بردن الفاظی مانند “خیلی”، “کم”، “قابل توجه” و غیره بپرهیزید.

هر گونه محدودیت اصلی در نتایج باید بیان شود.

    نتیجه‌گیریها (Conclusions)

تفسیر یا معنای نتایج چیست؟

آیا نتایج شما عمومی است؟ قابل تعمیم است؟ یا حالت خاص است؟

نتایج چه تغییری در جهان ایجاد می‌کند، یا تنها کشف این نکته است که این ره به جایی نمی‌برد!؟

پاسخ دهید