چرا مقاله من رد شد

شاید همه ی دانشجویان، محققین، اساتید و پژوهشگران با این مشکل برخورد کرده باشند که پس از زحمات بسیار و مطالعات و پژوهش های فراوان، مقاله ای را تدوین و ارسال کرده اند اما با این جمله رو به رو  شده اندکه مقاله ی ما پذیرفته نشد!!!!!

 

چرا یک مقاله رد می شود؟

در بیش از ۷۰% موارد مطابق آمارها دیده شده که مقالات نه به خاطر فقدان کیفیت علمی که به دلیل عدم رعایت اصول نگارشی پذیرفته نشده اند.
توجه به نکات زیر ضروری است:
برخی از مهم ترین دلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی به شرح زیر است:
۱) موضوع مقاله مبهم است یا مقالات مشابه پیش از بسیار وجود دارد.
۲) زمینه ی اصلی تحقیق تبیین نشده است.
۳) نمونه گیری مناسب صورت نگرفته است.
۴) اصول مقاله نویسی مطابق نشریه ی مورد نظر رعایت نشده است.
۵) داده های آماری به درستی ذکر نشده است.
۶) عدم پرداختن به بحث و نتایج
۷) چکیده های بسیار طولانی یا کوتاه
۸) غلط های املائی
۹) موضوع مقاله در راستای رویکرد ژورنال نیست. به خصوص در مورد مجلات ISI، چون بر مبنای رشته های مختلف فعالیت می کنند.

پاسخ دهید