پروژه چیست ؟

پروژه چیست ؟

یک پروژه مراحل و قواعد مختلفی دارد که رعایت ترتیب آنها الزامی است. برای به اجرا رساندن آن باید درک خوبی از مفهوم داشت و به طور دقیقی برنامه ریزی کرد. یک پژوهشگر باید از زمان و کیفیت پروژه ای که می خواهد آغاز کند، آگاه باشد. به طور کلی یک پروژه باید هدفمند باشد و سازمان یکپارچه ای داشته باشد. دو بخش مهم در نگارش پروژه باید رعایت شود، یکی از آنها ترتیب مطالب و دیگری شماره گذاری صفحه ها، موضوع، پیوست، چگونگی استفاده از نمودار و تصاویر در متن و قواعد حروفچینی ایست. ترتیب مطالب داخل پروژه عبارتند از: صفحه عنوان به زبان فارسی، سپاسگزاری، فهرست مطالب، مقدمه، فصول پروژه، نتیجه گیری و پیشنهادات، پیوست و فهرست مطالب.

 

برخی از نکات نگارش پروژه در رابطه با شماره گذاری و نحوه تایپ :

برای نگارش متن پروژه باید در نظر داشت که عنوانهای اصلی و فرعی را شبیه هم ننویسند، به عبارتی باید عنوانهای فرعی را وسط خط و عنوانهای فرعی را ابتدای خط بنویسند. تمامی تصاویر و مدارک باید از ابتدا شماره گذاری شوند و ترتیب شماره ها باید تا انتها افزایش یابند. کل قلمهای تایپ باید به صورت استاندارد باشند و از نظم خاصی پیروی کنند. منحنی، نمودار و به طور کلی اشکال باید درون کادر بسته ای قرار بگیرند که در سمت چپ کاغذ باشند.
بخش مقدمه باید اهمیت و دلیل انتخاب موضوع پژوهش را توضیح دهد، تاریخچه تحقیقات پیشین را در زمینه پژوهش شرح دهد و سرآغازی باشد برای متن اصلی پروژه.
بخش اصلی متن پروژه شامل چند فصل است. فصل اول مروری بر گذشته است که تحقیقات قبلی و یا وضعیت کنونی مورد بررسی را شرح می دهد. فصل دوم روش تحقیق می باشد که مختص شرح شیوه کار و روشهای آماری انجام شده طی پژوهش است. فصل سوم اجرای پروژه و نتایج آن را توضیح می دهد. فصل چهارم درباره بحث، نتیجه گیری و معایب است. همچنین در این بخش می توان پیشنهاداتی برای پروژه های آینده خود را بنویسید.
بخش آخر پروژه شامل پیوستها و منابع است که باید به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.
به طور کلی نگارش پروژه و انجام پایان نامه به خصوص پایان نامه ارشد و دکترا و رعایت ریز به ریز قواعد آن کاری دشوار است و نیاز به دقت بسیار بالایی دارد. شما پژوهشگران عزیز می توانید در صورت ایجاد هرگونه سوال با مشاورین ما راهنمایی بگیرید و یا برای انجام پایان نامه تان در رشته های مختلف مثل پایان نامه فنی مهندسی، پایان نامه علوم انسانی و پایان نامه علوم پایه، به بهترین نحو از تجربه متخصصین ادیت اکسپرتس استفاده کنید.

پاسخ دهید