به پایان رساندن مقاله: نتیجه گیری مقاله

آخرین شانس ترغیب کردن خواننده بخش آخر مقاله یعنی نتیجه گیری است. تاثیری که در نتیجه می گذارید، برای خواننده بسیار اهمیت دارد زیرا زمانی که خواندن مقاله را تمام کرد از آن تاثیر می گیرد.

آخر هر مقاله باید به نوعی کامل بودن را نشان دهد. به طور کلی پاراگراف آخر باید مبحث را بدون بستن موضوع به پایان برساند. پاراگراف آخر را به اولین پاراگراف ارتباط بدهید، شاید با تکرار کلمه یا عبارتی که در ابتدای مقاله استفاده کرده بودید بتوانید این کار را انجام بدهید.

اهداف و موضوعات اصلی را به طور خلاصه در نتیجه بگنجانید. به گونه ای به خواننده یادآوری کنید که چه مسایل مهمی را تا اینجا در مقاله ذکر کرده اید. البته نباید عینا آن جملات را کپی کنید. یک ایده جالب را پیشنهاد می کنیم و آن این که در قسمت مقدمه، مقاله تان را با سوالی آغاز کنید تا در قسمت نتیجه گیری به آن پاسخ نهایی را بدهید.

در نتیجه گیری و به اتمام رساندن مقاله، از منطق خود استفاده کنید. با عقاید منطقی خود که برگرفته از شواهد و مدارک هستند نتیجه گیری را بنویسید.

بستن مبحث بدون بسته شدن آن یعنی چه؟

به این منظور می توانید نقل قولی را با ذکر منبع بنویسید که منظور اصلی شما را نشان داده و یا در نقطه نظر دیگری آن را قرار می دهد. افزودن نقل قول از کتاب یا شعر مرتبط با موضوع می تواند بافت معنایی به مقاله تان بدهد. هم چنین اضافه کردن یک نقد یا نظر از یک دانشمند و صاحب نظر می تواند نقطه نهایی را تکمیل کند.

چه کارهایی را در به اتمام رساندن مقاله نباید انجام داد؟

در آخر مقاله تان را خیلی ساده و خلاصه نکنید. یک چکیده کوتاه شاید برای مبحث شما مفید باشد حتی اگر مقاله طولانی داشته باشید. اما در مقالات کوتاه تر به دوباره بیان کردن عقاید شما نیازی نیست.

از عباراتی مانند “در نتیجه”، “نتیجه می گیریم که”، “به طور خلاصه” و “اگر بخواهیم خلاصه کنیم” بیش از حد استفاده نکنید. این عبارات در ارائه می توانند مفید باشند اما وقتی یک مقاله رو به پایان است مشخص است که به نتیجه گیری نزدیک می شویم پس نیازی نیست با استفاده از این عبارات چندین بار به خواننده اعلام کنیم که به پایان نزدیک می شویم.

پاسخ دهید