نمره دهی و ارزشیابی در پایان نامه

نمره دهی و ارزشیابی

پس از پشت سر گذاشتن مراحل طولانی انجام پایان نامه نوبت به جلسه دفاع پایان نامه می رسد. پایه ارزیابی پایان نامه ارشد و رساله دکترا به یک شکل است. به طور کلی پس از پایان جلسه دفاع و طرح سوالات توسط اساتید، داوران و دانشجویان حاضر، نوبت به نمره دهی می رسد. مرحله ای که اگر چه در زمانی به کوتاهی ۱۵ تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد ولی برای دانشجو بسیار سخت و دلهره آور است. در این زمان هیات داوران، اساتید راهنما و مشاور و نماینده تحصیلات تکمیلی در اتاق کنفرانس به ارزشیابی علمی پایان نامه می پردازند.

نکته مهم در اینجا این است که معیار  نمره دهی چیست و چگونه می توان تمامی نکات کیفی را به کمی تبدیل و به آنها نمره اختصاص داد.

وجود معیار مناسب برای نمره دهی باعث می شود که سلائق شخصی و حب و بغض های حاکم میان افراد نقش کمرنگ تری در ارزشیابی علمی پایان نامه داشته باشد و اعتماد دانشجو به تیم داوران و گروه آموزشی دانشگاه نیز سلب نخواهد شد.

بهتر است نمرات توسط هرکدام از داوران به شکل مخفی داده شود تا در نهایت میانگینی از نمرات ارائه شده به دانشجو اعلام شود. در پاره ای از موارد ممکن است نظر یکی از داوران به دلیل کسوت بیشتر یا جایگاه علمی برتر بر دیگران تاثیر گذاشته و نمره واقعی را ارائه ندهند.

اماوچ و بریچ در ۱۹۸۹ جدول زیر را که توسط بسیاری از مشاوران و اساتید با تجربه مورد استفاده قرار گرفته، ارائه دادند.

جدول ارزیابی طرح پیشنهادی تحقیق و پایان نامه

نام ارزیاب:…………………….. عنوان پایان نامه و رساله:………………………… نام دانشجو:………………………..

ملاحظات

غیر قابل قبول

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

خصوصیات موارد ارزیابی

۱٫ عنوان روشن و دقیق است؟

۲٫ مسئله به خوبی مشخص و بیان شده است

۳٫ محدودیتهای مطالعه بیان شده است؟

۴٫راهکار خوب توضیح داده شده و مناسب برای حل مسئله است؟

۵٫ فرضیات قابل دفاع اند؟

۶٫ طرح تحقیق حقوق انسانی را به هم نمی زند؟

۷٫ اصطلاحات مهم تعریف شده اند؟

۸٫ سوالات مهم به وضوح توضیح داده شده اند؟

۹٫ فرضیات، عناصر یا سوالات تحقیق به خوبی بیان شده اند؟

۱۰٫ فرضیات، عناصر یا سوالات تحقیق حاصل مطالعه منابع موجود در موضوع است؟

۱۱٫ ارتباط تحقیق یا مطالعات قبلی کاملا روشن است؟

۱۲٫ بررسی منابع و مآخذ موضوع به خوبی انجام شده است؟

۱۳٫ فرآیند کار به تفضیل تشریح شده؟

۱۴٫ فرآیند کار، مناسب حل مسئله است؟

۱۵٫ جمعیت و نمونه به طور وضوح مشخص شده اند؟

۱۶٫ روش نمونه گیری مناسب است؟

۱۷٫ مطالب به روشنی نوشته شده است؟

۱۸٫ متغییرها کنترل شده اند؟

۱۹٫ روش جمع آوری داده ها توضیح شده اند؟

۲۰٫ روش جمع آوری اطلاعات مناسب حل مسئله است؟

۲۱٫اعتبار و قابل اعتماد بودن داده ها توضیح داده شده است؟

۲۲٫روشهای مناسب برای تحلیل اطلاعات داده شده است؟

۲۳٫جمله بندی و نقطه گذاری ها صحیح است؟

۲۴٫غلط های تایپی و چاپی کم است؟

۲۵٫هجا و دستور زبان صحیح است؟

۲۶٫مطالب به روشنی نوشته شده است؟

۲۷٫لحن نوشتار بی طرفانه است؟

۲۸٫درجه بندی کلی از خلاقیت و اهمیت مسئله چگونه است؟

۲۹٫جدول ها و نمودارها به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند؟

۳۰٫یافته های اصلی مورد بحث قرار گرفته و به تحقیقات قبلی مربوط اند؟

۳۱٫اهمیت یافته ها تشریح شده است؟

۳۲٫ارتباط بین تحقیق و یافته ها با استدلال قوی و منطقی بیان شده است؟

۳۳٫نتیج به خوبی بیان شده اند؟

۳۴٫نتایج بر یافته ها متکی است؟

۳۵٫تعمیم به خوبی شکل گرفته است؟

۳۶٫محدودیتها و نقاط ضعف، تحلیل و مورد بحث قرار گرفته است؟

۳۷٫آنچه با یافته ها ملازمه دارند مورد بحث قرار گرفته است؟

۳۸٫پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی بیان شده است؟

۳۹٫درجه بندی نهایی اجرای طرح و نسخ پایانی

۴۰٫اظهارات کلی:

پاسخ دهید