در نگارش پروپوزال چه نکاتی باید رعایت شوند؟

درنوشتن یک پایان نامه ،نیاز اصلی و اولیه طراحی و نگارش پروپوزال با کیفیت و طرح مشخص می باشد تا شما را به سمت هدف بطور روشن سوق دهد باعث نتیجه گیری بهتر شما گردد. جان دیوئی معتقد است ” اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است .” مشکل را بیابید و بدنبال رفع آن باشید این نکته می تواند یکی از بهترین رهنمود ها به سمت هدف و یافتن موضوع و حل مسئله باشد.

توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق یکی از مهم ترین و اساسی ترین امور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می شد و در این راستا ایجاد زمینه های مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و ایجاد روند صحیح یکی از موثرترین گام ها است. ارائه پایان نامه تحقیقی بخشی از دروس دوره تحصیلی است لازم است  جهت بدست آوردن یک پایان نامه با کیفیت عالی و خوب ،حتما پروپوزال مربوطه را ارائه دهید.

پروپوزال چیست؟  چرا ابتداباید پروپوزال  تنظیم نمود؟

۱- پروپوزال پیش نویس و آمادگی های اولیه پروژه تحقیقی است که بر اساس  پژوهش فرد متقاضی در رشته تحصیلی خود یا زمینه های مربوطه به موضوع مورد طرح و تحصیلات خود  برحسب علاقه مندی و مبتنی بر فرضیه های علمی و نتایج تحقیقاتی انتخاب و نگارش می نماید و در این حالت دانشجو نتایج حاصله موضوع مورد نگارش و میزان سابقه فعالیت و همچنین شاخه های تحقیقاتی را در این پیش نویس یادداشت می نماید.

۲-نقشه ای که با حرکت برطبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف خود می رسیم را منشور تحقی ریسرچ پروتکل می نامند و یکی از ضروریات پایان نامه نویسی می باشد.

 با پروپوزال نویسی قبل شروع به انجام پایان نامه باعث می گردد در ابتدا لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات لازم در جهت رسیدن به هدف پژوهش را فراهم آورید. امکان برآورد هزینه ها و زمان لازم برای اجرای طرح جهت سازمان حمایت کننده تحقیق فراهم می نماید. ترتیب زمانی هر فعالیت را مشخص می کند. مشخص می کند که چه فعالیت هایی در عرض یکدیگر و به موازات هم باید انجام پذیرد. پروپوزال باعث می گردد که محقق تصویری کامل از مجموعه اقدامات و امور مربوط به پژوهش علمی را تهیه کند و همچنین باعث می شود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهای بودجه ای ،نیروی انسانی ،وسایل و امکانات که برای تحقیق لازم است فراهم نماید. از سرگردانی و بلاتکلیفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط به طرح جلوگیری به عمل می آورد.

نکات اصلی درابتدای پروپزال نویسی:

 تهیه طرح اولیه  یا طرح کلی تحقیق : ممکن است در ابتدا ایده های خوب و واضحی در خصوص مفاهیم کلیدی ،مسائل و زمینه های مرتبط با تحقیق تان داشته باشید ولی حتما باید در نظر داشته باشید باید در کل  نگارش پایان نامه و پروژه خود نیز نقشه و تصویر روشنی داشته باشید.

 مرحله اولیه : ۱- انتخاب موضوع ۲ – طرح مسئله ۳ – و یا نیازبه بازنگری منابع می باشد. انتخاب موضوع پروپوزال با تخصص و تحصیلات پژوهشگر باید ارتباط داشته باشد برروی موضوعاتی تمرکز نماید که که از اولویت بالایی برخودارندو به شکل نو و غیر تکراری  انتخاب گردد.

مرحله دوم : شامل طراحی طرح ،هدف گذاری که شامل متغیرهایی مانند مقیاس سنجش و ابزار و لوازم است و فرضیات و یا سوالاتی مانند روش های تحقیق ،جامعه مورد بررسی(تعداد نمونه و روش نمونه گیری) می باشد.

مرحله سوم: اجرای طرح ،شامل مطالعه آزمایشی که شامل برنامه برای جمع آوری داده ها (آمار توصیفی) و مدیریت – بودجه – زمان بندی (آمار تحلیلی)می باشد.

مرحله چهارم: گزارش طرح که شامل گزارش پیشرفت،گزارش پایانی و استخراج مقاله است.

پاسخ دهید