مهم ترین نکات در نگارش پروپوزال

مهم ترین نکات در نگارش پروپوزال

۱-    عنوان باید نه کوتاه و نه خیلی طولانی باشد بلکه باید همه آن چیزی که منظور اصلی پروژه را می رساند در آن مطرح شود و نوآوری داشته باشد.
۲-    واژگان مناسب برای شروع یک عنوان: طراحی، تحلیل، بررسی، تبیین و … می باشد.
۳-    در انتخاب موضوع تحقیق توجه به این نکته ضروری است که موضوع باید قابلیت اجرایی داشته باشد و به برطرف کردن مشکلات یا معضلاتی از جامعه بپردازد.
۴-    در بیان مسئله تمامی ابعاد موضوع باید به طور مستند بررسی شده و مشکلات ناشی از آن، هدف از بررسی آن مسئله توسط پژوهشگر و نحوه بررسی متغیرها عنوان شود.
۵-    هدف از نگارش پیشینه تحقیق، عدم دوباره کاری، آشنایی با روش های تحقیق که در مطالعات پیشین استفاده شده و همسو سازی پروژه یا پایان نامه با نتایج و دستاوردهای قبلی. در مورد پایان نامه حقوق معمولا فصل روش تحقیق حذف می شود.
۶-    در نگارش پیشینه تحقیق لازم است از منابع و مراجع مرتبط استفاده شود و با بررسی آنها نتایج قبلی مورد نقادی قرار گیرد.
۷-    در طرح سوالات توجه داشته باشید که  تعداد سوالات محدود و صریح و بدون ابهام باشند.
۸-    سوالات باید اهداف مورد نظر را در بر داشته باشند و یک متغیر را مطرح کنند.
۹-    فرضیات جملات خبری ساده ای هستند که دو یا چند متغیر در آنها دیده می شود.
۱۰-    تائید یا رد یک فرضیه صرفا بعد از آزمودن آنها تعیین شده و نمی توان پیش از آن جانبدارانه به تائید یا رد مسئله پرداخت.
۱۱-    مشخص کردن نوع تحقیق، بسیار ضروری است چرا که مسیر اجرایی کردن یک پروژه را برای دانشجو روشن خواهد کرد. نوع تحقیق بسته به اینکه پایان نامه علوم انسانی باشد یا پایان نامه فنی مهندسی و یا پایان نامه علوم پایه، می تواند تحقیق کمی یا کیفی باشد.
۱۲-    در انتخاب منابع دقت شود که در هر بخش پروپوزال منابع مرتبط مطالعه، بررسی و استفاده شود. از پرداختن به منابعی که صرفا مروری هستند خودداری کنید. منابع اصیل برای نگارش پروپوزال از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این منابع روش تحقیق کاملا مشخص شده و جزییات ان کار را برای دانشجو ساده تر خواهد کرد. بهتر است برای پایان نامه شیمی، پایان نامه کامپیوتر، پایان نامه صنایع، پایان نامه مواد، پایان نامه نفت، پایان نامه هوافضا، پایان نامه مکاترونیک و … از منابع اصیلی که روش تحقیق مشخصی دارند استفاده شود.

پاسخ دهید