قوانین چکیده نویسی در پایان نامه

قوانین چکیده نویسی در پایان نامه
چکیده، کم حجم ترین بخش یک پایان نامه و در عین حال یکی از مشکل ترین قسمت های نگارش تحقیق است. اتفاقا دلیل این پیچیدگی و سختی، دقیقا همین کم بودن حجم چکیده است. چکیده حدود ۱۵۰ الی ۳۰۰ کلمه است و قرار است شما در این حجم محدود کلمات، خلاصه دقیقی از پایان نامه تان را به خواننده ارائه دهید. شما باید بتوانید در این چند خط به مخاطب خود بگویید که هدفتان از این تحقیق، فرضیه و پرسش تان، روش کار و یافته های تان چه بوده است. پس طبیعی است که کلمه به کلمه چکیده باید حساب شده باشد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که نوشتن چکیده دست کمی از نوشتن پروپوزال ندارد. از طرف دیگر، چکیده در حکم تابلوی خوشامدگویی به فضای پایان نامه است، خواننده پیش از مطالعه پایان نامه، ابتدا چکیده را می خواند و اگر آن را بپسندد حتما به مطالعه ادامه می دهد، اما اگر نپسندد…
اما اگر بخواهیم یک چکیده خواننده پسند بنویسیم چه باید بکنیم؟ پاسخ این است که چکیده باید در عین کوتاه بودن، پاسخگوی سه پرسش ذیل باشد:
سوال یا مسئله تحقیق چیست؟
روش پاسخگویی به سوال یا حل مسئله کدام است؟
نتایج مهم به دست آمده کدامند؟
چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد (تقریباً تمامی چکیده پایان نامه ها در یک صفحه قابل نگارش است). در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود:
متن چکیده باید مزین به کلمه ها و عبارات سلیس، آشنا، با معنی و روشن باشد. به گونه ای که حداکثر با ۳۰۰ کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان نامه راغب نماید.
چکیده، جدا از پایان نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
تمیز بودن مطلب، نداشتن غلط های املایی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید درنظر گرفته شود.
در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود.
کلمات کلیدی در انتهای چکیده پارسی و انگلیسی آورده شود.
محتوای چکیده ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندی می شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه بندی دقیق و سریع اطلاعات یاری میدهد.
کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه ها یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.
چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد.
در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد.
تأکید روی اطلاعات تازه ( یافته ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه ها، فرضیه ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود.
اگر در پایان نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه میشود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر شود. شایان ذکر است چکیده پارسی وانگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.
حال با این توضیحات، به سراغ چکیده پایان نامه تان بروید. آیا چکیده پایان نامه شما هم این خصوصیات را دارد؟ اگر دارد که هیچ، اما اگر فکر می کنید چکیده پایان نامه تان، هنوز خواننده پسند نشده، پس دست به کار شوید و دستی به سر و گوش این «تابلوی خوشامدگویی» بکشید.

پاسخ دهید