نکاتی برای نگارش پایان نامه / فصل دوم

هدف از بررسی پیشینه در انجام پایان نامه در واقع، توانایی تحقیق در کوچه پس کوچه‌های علم است؛ آنچه که هم اکنون درباره موضوع تحقیق و بیان مسئله پروژه‌تان موجود است و البته کنکاش در این نکته که تحقیق شما چقدر و چه چیزی را خواهد توانست به بدنه بزرگتر دانش بیفزاید. منظور دوباره‌کاری نیست بلکه پیدا کردن شکافی است که در دانسته‌های علمی بشر وجود دارد تا تحقیقتان بتواند این شکاف را پر کند.
یادتان باشد، بررسی پیشینه در پایان نامه کارشناسی ارشد در واقع گزارش تاریخی کتاب‌ها و تحقیقات موجود درباره گروه تحقیقی یا موضوع مطالعه‌تان نیست. بلکه بررسی پیشینه موجود راهی است برای توجیه مسئله پژوهش با ارائه دانسته‌های موجود (شواهد یا شاید هم فقدان آن)، و همچنین پشتیبانی تئوریک یا بیان چهارچوب نظری مطالعه‌تان. بگذارید این جور بگوییم که این فصل ارائه یک چشم‌انداز است به خواننده در زمینه مطالعه‌ای که می‌خواهید انجام دهید.
بیایید با فصل مقدمه شروع کنیم. یادتان باشد که برای هر فصل، حال تحقیقتان می‌خواهد پنج فصلی باشد یا هفت فصلی، نیاز به گنجاندن یک مقدمه خواهید داشت. (که به معرفی مطالب فصل و اهداف نگارشی‌تان اختصاص خواهد داشت)، پاراگراف متن (که به جزئیات می‌پردازد)، و نتیجه‌گیری (که به بررسی نکات اصلی فصل حاضر و همچنین به بررسی اهداف مد نظر نوشته شده در مقدمه مطالعه خواهد پرداخت تا ثابت کند که نکات مورد نظر برآورده شده اند).
در بخش دوم می‌خواهیم درباره مقدمه مطالعه‌تان صحبت کنیم، البته با نگاهی به چهارچوب تئوریک مطالعه و بیان مسئله، سپس خوهیم توانست به جمع‌آوری شواهد تاریخی مطالعه بپردازیم تا ببینیم تا به حال چه کاری انجام گرفته است، به نحوی قادر باشید قطعات پازل را کنار هم بچینید تا بفهمید چه تکه‌ای ممکن است گم شده باشد.
سعی کنید کاری کنید که با خواننده‌تان هم سطح شوید. مثلاً می‌توانید از تعریف اصطلاحات شروع کنید. یادتان باشد بعضی از چیز‌ها مختص پایان نامه شماست. بنابراین بهتر است با تعریف این اصطلاحات خاص، به خواننده‌تان کمک کنید و اطمینان حاصل کنید که با ارائه شواهد و مدارک کافی یا نقل ‌قول‌هایی از دیگران، نشان دهید که این تعاریف از کجا می‌آیند.
دوم، می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به موضوع و بیان مسئله تحقیق. یادتان باشد که گفتیم بیان مسئله راننده‌ای است که قرار است قطار تحقیق‌تان را به سر منزل مقصود برساند. ببینید بیان مسئله شما در کلیت تحقیق‌تان چطور به نظر خواهد رسید و چه تاثیری روی چهارچوب نظری، تئوری‌ها و پیشینه‌ی دانشی خواهد داشت که مسئله علمی‌تان در آن زمینه طرح شده است.
این‌جا نقطه ورود ما به کار پایان نامه خواهد بود. گشتن به دنبال مجلات، مقالات، شواهد و تحقیقاتی که موجودند. هدف ما از بررسی پیشینه توجیه ارتباط و اهمیت مطالعه‌مان و نیز تئوری‌هایی است که قرار است در انتهای کار ارائه کنیم.
بگذارید صحبت‌مان را خلاصه کرده و نتیجه گیری کنیم. هدف از ایده بررسی پیشینه در پایان نامه نویسی این است که به خواننده پایان نامه یک توالی زمانی از کار‌هایی که تاکنون انجام شده ارائه کنیم؛ پیشینه‌ای متعلق به مثلاً ۵-۳ سال اخیر، تا خواننده سر در بیاورد تا به حال چه کار‌هایی صورت پذیرفته و شما قرار است چه چیزی به آن‌ها اضافه کنید.
در کار نوشتن پایان نامه و رساله خود موفق باشید.

پاسخ دهید