شکل ها و جداول در پایان نامه

برای انجام پایان نامه باید تمامی قواعد را رعایت کرد. برای مثال جداول و شکل ها باید داخل متن پایان نامه یا مقاله گنجانده شوند و محل قرارگیری آنها باید پس از جایی باشد که در متن توضیحات کافی درباره آنها ارائه شده است. تمامی جداول و شکل ها باید به ترتیب شماره گذاری شوند و در متن نیز باید به شماره آنها اشاره کرد. به طور مثال، “با توجه به اطلاعات جدول ۱، نتیجه میگیریم که …” لازم است تا هر جدول و یا شکلی دارای عنوان باشد. عنوان جداول و یا شکل ها باید اطلاعاتی درباره یافته های مهم ارائه شده در آنها و همچنین در صورت امکان منابع و چگونگی رسیدن به یافته ها را ارائه کند. همچنین می توانید یک مدل مفهومی که بیشتر در پایان نامه مهندسی صنایع، پایان نامه مدیریت، پایان نامه اقتصاد، پایان نامه آمار و پایان نامه حسابداری کاربرد دارد در قسمت مقدمه ارائه کنید که در آن تمامی بخش های پایان نامه را به صورت شماتیک ارائه داده اید. البته این کار اختیاری است. شکل ها باید به صورت عمودی و در حالت پرتره در صفحه قرار بگیرند. اگر مجبور هستید که شکل ها را به صورت افقی در پایان نامه قرار دهید، آنها را طوری قرار دهید که بشود از شکل ها و جداول در پایان نامه سمت راست آنها را خواند، سمتی که شیرازه بندی کار آنجا قرار میگیرد. دقت کنید که شکل ها جوری چیده شوند که زیر شیرازه کار قرار نگیرند. به طور کلی آیین و قواعد اشکال و جداول در پایان نامه ارشد و دکترا به یک شکل است و رعایت اصول شکلها و جداول یکی از مهمترین گامهای انجام پایان نامه است.

 

درست تر این است که کمتر از شکل ها و جداول دیگر محققین استفاده کنید و بهتر آن است که جداول، تصاویر، و نماهای شماتیکی را در پایان نامه خود قرار دهید که نتیجه کار خود شماست که این کار می تواند در انجام پایان نامه چه در پایان نامه ارشد و چه در پایان نامه دکترا اعتبار بسیار مهمی برای شما تلقی شود. برای بررسی شکل ها و جداول موجود در پایان نامه، در پی یافتن پاسخ پرسش های زیر باشید:

سوالات رایج در شکل ها و جداول در پایان نامه

۱-آیا شکل ها میتوانند بدون نیاز به متن، مفهوم مدنظر را ارائه کنند؟
۲-آیا متغییر مورد نظر در هر یک از محورهای نمودارها بیان شده است و آیا واحد محورها مشخص هستند؟
۳- آیا میزان عدم اطمینان در نمودارها با نمودارهای میله ای میزان خطا مشخص شده اند؟
۴- اگر داده ها با نمودار منحنی دارای مطابقت هستند، آیا مناسب بودن مطابقت بیان شده است؟
۵- امکان حذف چارت های غیرضروری وجود دارد؟
۶- آیا داده های غیرمتراکمی وجود دارند که بشود آنها را در غالب یک جدول ارائه داد؟
۷- آیا شکلی وجود دارد که باعث تحریف داده ها شده باشد؟
۸- آیا عناوین شکل ها و جداول ذهن خواننده را به سمت درک مفهوم ارائه شده راهنمایی میکنند؟

پاسخ دهید