شاخص IF ، JIF و JRK در مقالات ISI چیست؟

شاخص IF ، JIF و JRK در مقالات  ISI چیست؟

موسسه ISI برای رتبه بندی به ژورنال های تحت پوشش انواع مقالات خود سه شاخصه در نظر دارد:
۱- فاکتور تاثیر(IF= Impact Factor)
۲- شاخص فوری (Immediacy index)
۳- نیمه عمر استناد(Cited Half- life)
در آئین نامه های مختلف فاکتور هایی نظیر JIF، IF و JRK نیز مشاهده می شود که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود.

 

شاخص IF  در مجلات ISI چیست؟

از مهمترین و پرکاربرد ترین شاخصه هاست که به شکل گسترده ای در رتبه بندی مجلات استفاده می شود. این فاکتور نشان دهنده ی میزان توانایی یک ژورنال در جذب بهترین مقاله هاست. نحوه ی محاسبه ی IF به این شکل است که، تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده طی دو سال تقسیم بر تعداد مقالات منتشر شده در طی همان دو سال.
این شاخصه در سال ۱۹۹۵ توسط بنیان گذار موسسه ISI معرفی شد و به سرعت هم مورد استقبال قرار گرفت. البته باید گفت که فاکتور تاثیر، فاکتور کاملی برای ارزیابی کیفی مقالات نیست ولی به دلیل اینکه در حال حاضر روش بهتری وجود ندارد، این فاکتور نسبت به معیارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور همه ساله برای ژورنال های با IF در مجلات ISI محاسبه شده و در بخش گزارشات ارجاع ژورنال یا JCR انتشار می یابد. توجه داشته باشید که این فاکتور به ژورنال اختصاص می یابد و نه به مقاله یا نویسنده!

شاخص JIF در مجلات ISI چیست؟

موسسه ISI به هریک از ژورنال های خود یک کد شناسایی (ID) به ترتیب حروف الفبای انگلیسی می دهد. ژورنال های تحت پوشش ISI در موضوعات مختلف نیز طبقه بندی می شوند. همانطور که پیش از این گفته شد هر ساله فاکتور تاثیر برای ژورنال های مختلف محاسبه و گزارش می شود. هم چنین ISI هر ساله میانگین فاگتور تاثیر (JIF) هر ژورنال را نیز اعلام می کند. این شاخصه از تقسیم مجموع فاکتورهای تاثیر ژورنال بر تعداد سال هایی که ژورنال در ISI، IF داشته است بدست می آید.

شاخص JRK در مجلات ای اس ای چیست؟

هر ساله ژورنال های مربوط به یک موضوع خاص براساس فاکتور JIF ردیف بندی می شوند و ژورنال با بالاترین JHF در صدر این جدول و با شماره ی ۱ مشخص می شود. درجه بندی ژورنال یا JRK برای هر ژورنال به این شکل محاسبه می شود :
JRK عددی است بین صفر و یک. اگر این عدد برای ژورنالی یک باشد، به این معناست که هیچ ژورنالی در آن موضوع خاص بالاتر از این ژورنال از نظر JIF وجود ندارد و اگر این عدد مثلا ۴۵% باشد به این مفهوم است که ۶۵% ژورنال ها در آن موضوع خاص بر مبنای JIF از مجله مورد نظر ما بالاتر است.
اگرچه هیچ یک از شاخص های بالا در ارزیابی ژورنال ها کافی نیستند و هریک مشکلاتی دارند اما جوامع علمی بین المللی به این توافق نظر رسیده اند که ژورنال های فهرست شده در ISI به دلیل رعایت قواعد و استانداردهای نشر بین الملل به عنوان اصلی ترین منابع تولید علم هستند.

پاسخ دهید