سلام پروژه شروع به کار کرد

وب سایت سلام پروژه شروع به فعالیت کرد

آغاز به کار وب سایت سلام پروژه

وب سایت سلام پروژه با هدف گسترش دانش و کمک به دانشجویان و دانش آموزان در راستای تهیه منابع تحقیقاتی و علمی ، شروع به کار کرد

بخش اول: انتخاب موضوع

*       ارائه موضوع پایان نامه بر اساس مقالات به روز و معتبر آی اس آی (ISI Based)

*       پشتیبانی تا تصویب موضوع با شرایط بومی سازی بر اساس ویژگی های کشور و سازمان مورد مطالعه

*       زمینه شغلی

*       علاقه

*       توانایی دفاع دانشجو

*       امکان توسعه آن در مقاطع بالاتر

*       اولویت های پژوهشی سازمان ها جهت بهره مندی دانشجویان از مزایای مادی و معنوی آن

*       دادن حق انتخاب به دانشجو با ارائه لیستی از موضوعات

بخش دوم: انجام پایان نامه

*       استفاده از بیش از ۴۰ منبع درتدوین پروپزال و ۱۰۰ منبع درتدوین کل پایان نامه و ارائه اصل مقالات و منابع به متقاضیان

*       طراحی پرسشنامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط

*       استفاده از دو یا چند روش تجزیه و تحلیل (رگرسیون، همبستگی، معادلات ساختاری، فازی، آنالیز فاکتور و …) و نرم افزار و مقایسه نتایج به منظور ارتقاء محتوی کار و قابلیت استخراج مقاله

*       پشتیبانی و حمایت واقعی تا پس از دفاع

*       دسترسی به بسیاری از نهادها و سازمان ها (بانک ها، شرکت های بزرگ، وزارتخانه ها، مراکز تحقیقاتی و …) جهت همکاری در جمع آوری میدانی و کتابخانه ای اطلاعات برای دانشجویانی که شاغل نیستند و یا دچار معضل گردآوری اطلاعات هستند.

*       استفاده از کارمندان آموزش دیده در نمایندگی های شرکت در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ برای تحقیقات بازار و میدانی

پاسخ دهید