روش نوشتن یک چکیده برای مقاله علمی

چکیده یا ابسترکت (Abstract) نمایشی است کوتاه و مختصر از اطلاعاتی است که در یک متن دانشگاهی، پژوهشی و یا مقالات آی اس آی برای خواننده. محتوای یک چکیده فشرده اما تشریح کننده است و خواننده با خواندن چکیده ی مقاله پی خواهد برد که چه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. به بیان غیر رسمی چکیده ی مقاله است که خواننده را مصمم می کند که متن مقاله را بخواند و یا از آن صرف نظر کند. در این متن سعی شده است تا پیشنهاد های مفیدی برای نوشتن یک چکیده ی علمی جمع آوری شود و در اختیار محققین گرامی قرار گیرد.

چکیده اول می آید اما آخر نوشته می شود

اگر شما یک مقاله علمی را می نویسید، توصیه می شود که نوشتن چکیده آخرین کاری باشد که انجام می دهید.

چکیده معمولا از چه بخش هایی تشکلی می شود؟

چهار بخش اصلی در متن چکیده وجود دارد

انگیزه و بیان مسئله : چرا ما به مسئله ی حاضر اهمیت می دهیم؟ در تحقیقات انجام شده چه موضوعی بوده است که فاصله ای را ایجاد کرده است؟

روش ها / رویه ها / راهکار ها : دقیقا شما چه کاری کردید تا به نتیجه رسیدید؟ ( مثال: با ۱۷ دانش آموز مصاحبه کردیم، ۲۵ آزمایش را انجام دادیم، ۵ اثر ادبی را تجزیه و تحلیل کردیم)

نتایج / دستاوردها/ محصولات : به عنوان نتیجه و محصول کاری که با روش بیان شده انجام شده است چه چیزی یافته اید / یاد گرفته اید/ ایجاد کرده اید

نتیجه گیری / مفاهیم :  در پایان با توجه به مسئله ای که بیان کردید، برزگترین یافته ی شما برای درک بهتر و پیشبرد موضوع تحقیقاتی چه بوده است؟

یکبار دیگر مقدمه را بخوانید

قسمت مقدمه ی مقاله دربردارنده ی نگاه کلی به مطلب و خلاصه ای از موارد انجام شده در یک تحقیق است، همچنین در کل مقاله به دنبال جملات کلیدی و مهم باشید.

  • به یاد داشته باشید که موضوع اصلی چه بوده است و شما می خواهید چه چیزی را به خوانندگان ارائه کنید. خود را در جای خواننده بگذارید و سعی کنید بفهمید که نویسنده در چه ارتباطی بحث می کند.
  • کل مقاله یک بار دیگر بخوانید و زیر جملات مهم و اساسی آن خط بکشید ( می توانید از ماژیک هایلایت هم استفاده کنید 🙂 ). مواردی که آنها را برجسته کرده اید می تواند برای نوشتن چکیده بسیار مفید باشند.
  • در مقاله شما قسمتی وجود دارد که به تاریخچه ی این نحقیق پرداخته است و در ادامه هدف این تحقیق وجود دارد. همچنین معمولا در قسمت های بعدی روش تحقیق نیز بیان شده است. این اطلاعات را نیز برجسته کنید تا برای نوشتن چکیده آماده تر شده باشید.

یک پیش نویس از چکیده بنویسید

از مواردی که هایلایت کرده بودید استفاده کنید و یک پیش نویس از موارد کلیدی تحقیق بنویسید، با چه پیشینه ای و با چه روشی چه کاری انجام شده است و چه دستاورد کلی ای داشته است؟

  • عبارت هایی که برجسته کرده بودید را عینا کپی نکنید، متن چکیده یک متن مستقل است و بهتر است آن را از نو بنویسید.

موضوع اصلی را گم نکنید

توجه داشته باشید که یک مقاله فقط یک موضوع اصلی دارد، ممکن است چندین موضوع کوچک فرعی نیز داشته باشید اما همواره تمرکز شما باید بر روی موضوع اصلی مقاله باشد. شما چکیده را می نویسید تا نکات اصلی و برجسته ی تحقیق را در چند خط به خواننده ارائه کنید.

  • در هنگام نوشتن ابسترکت از کلمات و جملات واضح و قوی استفاده کنید. توجه کنید که شما یک چکیده از یک مقاله علمی می نویسید، لذا بر روی واقعیات تکیه کنید و ساده و کوتاه بنویسید.
  • در متن شما باید یکپارچکی وجود داشته باشد، جملات قبلی و بعدی از نظر سیر موضوعی باید خط مشی مشخصی را دنبال کنند که همان موضوع اصلی تحقیق است.

متن پیش نویس را جهت ویرایش و نهایی شدن آماده کنید

حتما متن نهایی را یکبار دیگر بخوانید و آن را از نظر نگارش، غلط های املایی و گرامری و دستوری بررسی کنید و نسخه ی نهایی را آماده کنید

چکیده را با متن مقاله مقایسه کنید

چکیده شما مجددا باید با موضوعات مطرح شده در مقاله همخوانی داشته باشد و نمایشی کوتاه و مختصر و مفید از آن چیزی باشد که در سرتاسر مقاله به آن پرداخته شده است.

به طور نمونه به چکیده های زیر توجه کنید :

علوم مهندسی:

“Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy”

Laryngoscopy is a medical procedure that provides a secure airway by passing a breathing tube through the mouth and into the lungs of a patient. The ability to successfully perform laryngoscopy is highly dependent on operator skill; experienced physicians have failure rates of 0.1% or less, while less experienced paramedics may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain injury. Accordingly, there is a need for improved training methods, and virtual reality technology holds promise for this application. The immediate objective of this research project is to measure the mechanics of laryngoscopy, so that an advanced training mannequin can be developed. This summer an instrumented laryngoscope has been developed which uses a 6-axis force/torque sensor and a magnetic position/orientation sensor to quantify the interactions between the laryngoscope and the patient. Experienced physicians as well as residents in training have used this device on an existing mannequin, and the force and motion trajectories have been visualized in 3D. One objective is to use comparisons between expert and novice users to identify the critical skill components necessary for patients, to identify the mechanical properties of the human anatomy that effect laryngoscopy, and thus enable the development of a realistic training simulator. In the future an advanced training mannequin will be developed whose physical properties will be based on our sensor measurements, and where virtual reality tools will be used to provide training feedback for novice users.

 

علوم انسانی:

Violence, Subalternity, and El Corrido Along the US/Mexican Border

Author: Roberto Hernandez (UCB participant in UC Day 2001)

The Geopolitical divide that separates the United States and Mexico has long plagued the region with violence and conflict. However, its extent and political nature is often overshadowed and undermined by mainstream information outlets. The boundary inspires polarized reactions: tough on crime/immigration rhetoric from politicians and enforcement officials &endash; exemplified in current border militarization &endash; and appeasement through feel-good news reporting. Such contradictions desensitize and deny the essence and root cause of the conflict &endash; an ongoing sociopolitical, cultural, and economic struggle between the two nations. While information transmission in the north has a U.S. focus, south of the divide knowledge distribution is very Mexico-centered. However, the border region acts as a third space t hat gives birth to a distinct border gnosis, a unique form of knowledge construction among subaltern communities on both its sides. One form of subalternity, corridos, (border folk ballads), has functioned to create an alternative discourse to the borderlands imaginary. This study is an examination of the analysis and critique found in corridos that seek a critical approach to the violence at the nations’ shared edges and its ensuing political implications. To illustrate their subaltern function, I will examine two incidents: the 1984 McDonalds shooting in San Ysidro, California, and the 1997 death of Ezequiel Hernández in Redford, Texas. these cases are indicative of the politically charged environment of a border region that in becoming an increasingly militarized zone has also set the stage for a cultural battle amongst different forms of knowledge construction and legitimation.

علوم زیستی

“The Listeria monocytogenes p60 Protein is not Essential for Viability in vitro, but Promotes Virulence in vivo”

Author: Sina Mohammedi, 2002 UC Day nominee and runner-up

Intracellular pathogens (agents which infect host cells), such as Mycobacterium tuberculosis and Listeria monocytogenes, cause very high mortality rates in the United States. Therefore, deciphering the mechanisms through which the pathogens cause disease is of great interest. Listeria infection of mice is a well-developed model system for studying the fundamentals of host-pathogen interactions. In vitro assays in animal cell cultures have helped show that Listeria causes illness by secreting molecules, called virulence factors, to the outside of the bacterial cell in order to affect the host organism. My work involves one such secreted protein, called p60. P60 is an antigen (an agent seen by the host immune system) implicated in regulated bacterial cell wall breakdown. The objective of this study was to examine two questions: first, is p60 essential to the viability of Listeria, as previously published? and second, is p60 a virulence factor in Listeria? To examine these questions, I contructed a Listeria strain lacking p60 (p60-). This new strain displayed no defect in viability. In fact, most standard in vitro pathogenicity assays were normal for p60-. However, when p60- was tested in a mouse (in vivo), a 1000-fold reduction in virulence was observed. This discovery suggests that p60 is indeed a key factor in the disease-causing ability of Listeria, but not essential for viability. Future studies will focus on the precise role of p60 in Listeria pathogenesis. This work increases our understanding of such diseases as tuberculoses, various food poisonings, and meningitis.

 

پاسخ دهید