روش استناد به منابع

۱- روش شماره ای : اگر در متن نام خانوادگی نویسنده آورده نشود لازم است شماره ردیف آن مرجع براساس فهرستی که از مراجع در انتهای پایان نامه آورده شده، بعد از نام خانوادگی نویسنده و داخل کروشه آورده شد. اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد به ذکر نام هر دو نویسنده می پردازیم. در صورتیکه بیش از دو نویسنده باشند فقط نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و مابقی با عبارت ” و همکاران ” در متن پایان نامه  عنوان می شوند.
۲- روش سالی : در صورتیکه نام نویسنده مرجع در جمله آورده نشود لازم است نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار آن در پایان جمله و داخل پرانتز حتما ذکر گردد.
تذکر : در بیشتر حالات ذکر منابع در انتهای پایان نامه ها بهتر است ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبا و سپس منابع انگلیسی (به ترتیب حروف الفبای انگلیسی) ذکر شود. در صورت استفاده از روش سالی نیازی به ذکر شماره مراجع در این قسمت نیست.

نگارش مراجع مختلف در پایان نامه

۱- مقالات درج شده در نشریات ادواری :
نام خانوادگی و حرف اول نام تمامی نویسندگان، عنوان مقاله، نام نشریه ادواری، نام ناشر، شماره جلد، شماره نشریه، صفحات( از صفحه…. تا صفحه ….)، سال انتشار.
۲- کتب :
نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان یا مترجم یا مترجمان، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال انتشار.
۳- پایان نامه ها و گزارشات علمی :
نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان پایان نامه یا گزارش، مقطع تحصیلی، دانشگاه یا ناشر، سال انتشار.
تذکر : برای نویسندگان خارجی بهتر است نام خانوادگی به شکل مخفف آورده شود. سال انتشار هم بعد از نام نویسندگان و داخل پرانتز قید شود.

نحوه ارجاع منابع در متن پایان نامه

در روش ونکوور به هر منبعی که مورد استفاده  قرار میگیرد یک شماره اختصاص داده می شود و این شماره ها در پایان هر جمله یا پاراگراف و داخل پرانتز ذکر می شود. شماره منابع بعد از نقطه و کاما و قبل از دو نقطه و سمی کولون در پایان جملات قرار می گیرد. اگر یک منبع به دفعات در متنی مورد استفاده قرارگیرد همان شماره منبع دوباره ذکر می شود و نیازی به تغییر شماره نیست. اگر در نقطه ای از متن از منابع متعددی استفاده شود لازم است برای جداسازی شماره منابع از کاما استفاده کنیم. در این روش, فهرست منابع و مراجع به ترتیب شماره ایست که به مراجع اختصاص داده شده و نه به ترتیب حروف الفبا.
منابع لاتین :
۱٫      استناد به کتاب :

معمولا در پایان نامه علوم انسانی مثل پایان نامه حقوق، پایان نامه تاریخ، پایان نامه ادبیات فارسی، پایان نامه علوم سیاسی و … بیشتر از کتاب ها استفاده می شود.
◄در فهرست منابع ابتدا نام خانوادگی نویسنده و سپس حروف اول نام و نام میانی به شکل حروف بزرگ ذکر می شود.
◄لازم است شماره صفحاتی که از کتاب آورده شده در انتهای منبع و پس از p. آورده شود.

۲٫ استناد به مقاله ژورنال :
◄ لازم است عنوان نشریه مطابق سبک مدلاین MedLine به صورت مخفف آورده شود. در روش ونکوور شیوه نگارش مقاله کاملا براساس پایگاه اطلاعاتی مدلاین است. این پایگاه اطلاعاتی www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed به شکل رایگان در دسترس است.

۳٫ استناد به منابع الکترونیکی و اینترنت :
داده ها و مطالب موجود در محیط های وب با مطالب چاپ شده متفاوت است و با روش های زیر مورد استناد قرار میگیرد:
الف- وبلاگ های مربوط به اشخاص حقیقی اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، نویسندگان و افراد مختلف در قشرها و رشته های مختلف.
ب- وب لاگ ها و یا وب سایت های مربوط به سازمانها، دانشگاهها، سازمانهای جهانی، موسسه های تحقیقاتی، کنفرانسها و نظایر آن.
ج- کتابها و مجلات الکترونیک
د- پایگاههای اطلاعاتی در زمینه های مختلف علمی
از آنجاکه منابع اینترنتی ثابت نیستند و هر روز ممکن است آدرس یک سایت تغییر کند یا مطالب آن متفاوت با مطالب پیشین باشد توصیه می کنیم تا حد امکان از منابع اینترنتی در نگارش پایان نامه استفاده نشده و اگر نیاز به استفاده از منابع ضروری است حتما از مطالبی که منابع مشخص و ثابت دارند استفاده شود.
منابع فارسی
◄مطابق آنچه که پیش از این گفته شد لازم است ابتدا نام خانوادگی نویسنده و سپس نام آن ذکر شود.
◄ به علائم و نقطه گذاریها توجه شود.
◄شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسی دقیقا مطابق منابع لاتین و در انتهای منبع به دنبال ص. آورده می شود.
◄ در خصوص منابعی که نویسنده ندارند لازم است عنوان مطلب در ابتدا آورده شده و مابقی مطابق نکات قبلی اعمال می شود.
◄ برای آثار ترجمه شده ابتدا نام خانوادگی و نام نویسنده به فارسی آورده شده و در ادامه نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمین به ترتیب ذکر می شود.

پاسخ دهید