تصویب پروپوزال

پروپوزال فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور انتخابی در خصوص موضوع پایان نامه ( موضوع انتخابی ) موارد خواسته شده در آن از قبیل : بیان مساله، اهداف ، روش کار ، سوابق تحقیق و … را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید . لازم به ذکر است که مبنای تصویب موضوع پایان نامه ، همین فرم می باشد و فرمت آن برای کلیه رشته ها یکسان است.

زمان ارائه پروپوزال :

    دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا پایان نیم سال سوم تحصیلی موظف به ارائه فرم پیشنهاد تحقیق ( پروپوزال ) به امور پژوهشی و پیگیری تصویب موضوع پروپوزال خود تا حصول نتیجه نهایی هستند . بدیهی است دانشجو پس از اخذ کد شناسایی می تواند نسبت به تهیه و تکمیل پروپوزال اقدام نماید .

 عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر :

در صورت عدم تحوی ل پروپوزال در زمان مقرر ،  مسئولیت کار ( طولانی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر ) متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست . لازم به ذکر است که اطلاعیه مدیران گروهها ، در خصوص تحویل پروپوزال در تابلو اعلانات امور پژوهشی و همچنین وب سایت واحد (حوزه معاونت پژوهشی ) به طور مرتب اعلام می گردد .

 نحوه دریافت فرم پروپوزال :

دانشجویان جهت دریافت فرم پروپوزال می بایست به وب سایت واحد ( حوزه معاونت پژوهشی) مراجعه نمایند .( فایل فرم مورد نظر قابل دانلود می باشد .) همچنین فرم خام آن را می توانند از قسمت زیراکس واحد نیز دریافت نمایند .

 نحوه تنظیم صفحه بندی اوراق پروپوزال :

 نحوه تنظیم، تدوین و صفحه بندی اوراق پروپوزال صرفا” می بایست بر اساس نمونه های خام ارائه شده از سوی واحد باشد. حوزه پژوهشی از پذیر ش پروپوزالهایی که صفحه بندی آن مخدوش است معذور می باشد. (عدم وجود لاک گرفتگی – قلم خوردگی یا مخـــدوش بــودن مندرجــات شامــل نام و نام خانــوادگی و امضاء اساتیـد و تاریخهــای منــدرج در صورتجلسات مــوجود در پــروپوزال ) ضمنا” صورتجلسه پروپوزال می بایست طبق فرمت پرینت گرفته شود .

 نحوه تایپ پروپوزال :

  به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات مربوط به قلم (فونت)، تمامی متن پروپوزال با استفــاده از فونت ۱۴ لــوتوس نازک تایپ گردد و از به کار بردن سایر فونت‌ها خودداری شود .

۱-     فونت متن : Lotus ) لوتوس) با اندازه ۱۴ و نازک ( متن از سر خط شروع شود )

۲-     فونت عناوین بندهای پروپوزال ( تیترها ) : Lotus ) لوتوس) با اندازه ۱۴ ( Bold ، زیر خط دار و ایتالیک)

۳-     شماره صفحات : پائین وسط صفحه

۴-     اعداد و شماره ها : فارسی

۵-      فاصله بین خطوط : cm ۱

۶-     فونت متن جداول :   Lotus ( لوتوس ) با اندازه۱۱ نازک

      ۷- کلیه قلم های انگلیسی موجود در پروپوزال : Times   New Roman با اندازه ۱۲ و ایتالیک

  نحوه تکمیل مندرجات پروپوزال:

در کلیه مراحل تکمیل پروپوزال ، دانشجو می تواند از راهنمایی اساتید راهنما و مشاور استفاده نماید .

   ۱- قسمتهای مختلف فرم پروپوزال دارای توضیحی در داخل پرانتز می­باشد. این توضیحات به دقت مطالعه و بخش مربوطه مطابق توضیحات تکمیل گردد. ضمنا” ذکر مشخصات اساتید شامل : نام و نام خانوادگی ، آخرین مدرک تحصیلی ، تخصص،سنوات تدریس، شغل و سمت فعلی ، پست الکترونیکی در پروپوزال ضروری است .

۲- عنوان فرم پروپوزال با محتوای فرم باید بطور کامل منطبق باشد.( از نوشتن عنوانهای مختلف در پروپوزال خودداری شود. )

۳-  عنوان انگلیسی پروپوزال دقیقا” برگردان عنوان فارسی می باشد . (در هنگام تایپ حرف اول کلمات انگلیسی به صورت بزرگ و بقیه حروف به صورت کوچک نوشته می شود.)

۴-  ضرورت مطالعه پیشینه تحقیق به عنوان نخستین گام در تهیه و تدوین پایان نامه های دانشگاهی امری است بدیهی که در کتابهای روش تحقیق بر آن تاکید بسیار شده است . جهت آشنایی لازم با نظریات و تحقیقات انجام شده در جهان ، مطالعه اولیه به منظور دستیابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش ضروری است و برای محقق فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید از کجا شروع کنـد و یا چــه کاری و چگونه کار را انجام دهد . با انجام این مرحله از تدوین طرح تحقیق، دانشجو به راحتی می تواند بخش های مربوطه در پروپوزال را به طور کامل تکمیل نماید.

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی به طور مثال :

در وزارتخانه ها و ارگانهای ذینفع مثل وزارت صنایع، وزارت بازرگانی ، وزارت کار ، وزارت ارتباطات ، وزارت تعاون در پژوهشکده های خصوصی و دولتی در دانشگاهها اعم از دانشکده ها، پژوهشکده ها

خلاصه طرح ها و پژوهشهای مرتبط مهم در هر کدام از نهاد های بالا وارد شود .

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی به طور مثال :

سازمانهای جهانی

دانشگاههای خارجی

خلاصه طرح ها و پژوهشهای مرتبط مهم در هر کدام از نهاد های بالا وارد شود .

۵- راههای دستیابی به سوابق تحقیق :

علاوه بر مراجعه به کتابهای تخصصی ، فهرست مقالات ، چکیده پایان نامه ها ( به منظور ارائه اجمالی نتایج دستاوردهای پژوهش و جلوگیری از دوباره کاری و تکرار موضوعات پژوهشی ) و پایان نامه های دانشگاهی است که عموما” از سوی دانشگاهها و موسسات علمی و همچنین کتابخانه ها در دسترس پژوهشگران و دانشجویان قرار می گیرد .

۶- از ذکر جملات گنگ، ارجاعات به سوم شخص نامعلوم، ذکر مکانهای نامشخص، ذکر روشهای نامعلوم و کلی گویی پرهیز گردد.

۷- اهداف تحقیق بطور شفاف در جملات کوتاه لیست شوند.

۸- بررسی منابع باید بطور کامل انجام شود و حداقل ۳۰% از منابع از ۵ سال قدیمی­تر نباشد، حداقل پانزده منبع مرتبط با تز باید ذکر گردد و طبق الگوی نگارش علمی منابع نوشته شود .

۹- روش تحقیق باید بطور کامل و با ذکر جزئیات بیان شود. لیست وسایل مورد استفاده و لیست مواد مورد نیاز ذکر شود، نام روش و منبع آن و چگونگی انجام آن بدون کلی گویی بیان شود.

۱۰- تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق، شفاف و بدون کلی گویی نوشته شده و سپس به نرم افزار و سایر ابزارهای مورد استفاده اشاره شود.

۱۱- ذکر آمار و ارقام فقط از منابع موثق و رسمی و اصلی باشد.

۱۲- تکمیل جدول زمانبندی به منظور تعیین زمان انجام درست و واقع بینانه هریک از مراحل پایان نامه یکی از کارهای اساسی در تدویـن طرح تحقیق می باشد . بدون جدول زمانبندی صحیح ، امکـان به مـوقع انجـام دادن مراحـل پایان نامه بسیار بعید است . برنامه زمانبندی به طور دقیق در جدول ارائه شده ذکر شود مثال : ۱ـ تعیین جامعه آماری و نمونه ها ۲ـ تنظیم پرسشنامه ( یا آماده سازی لوازم آزمایش ) ۳ـ پیمایش۴ ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری ۵ـ نگارش پایان نامه

 کلیه فعالیتها و مراحل اجرایی تحقیق ( شامل ارسال ارائه گزارشات دوره ای و مدت زمان مورد نیاز برای هریک به تفکیک ، پیش بینی در جدول زمانبندی درج شود و در هنگام انجام تحقیق حتی الامکان رعایت گردد . حداقل زمان قابل قبول برای پیش بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشـد ۶ مـاه و حداکـثر ۱۲ ماه می باشد .

صفحاتی از پروپوزال که می بایست توسط استادان راهنما و مشاور امضاء شود :

۱ ) صفحه صورتجلسه گروه

پروپوزال می بایست توسط استادان راهنما و مشاور به دقت مطالعه و بررسی شود و پس از تایید آن را امضاء نمایند.

۲- در صورت نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی می بایست بند ۶ پروپوزال تکمیل و به امضاء و تایید استاد راهنما و مدیر گروه تخصصی برسد .

تذکر :

امضاء اساتید به صورت کپی – فکس – اسکن – (و از طرف) قابل قبول نمی باشد .

پروپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد .

پیشنهاد می شود دانشجویان قبل از امضای استادان راهنما و مشاور ، پروپوزال را جهت چک و بررسی از نظر نگارشی به کارشناس پژوهشی مربوطه نشان دهند .

تکر :

دانشجویان رشته زبان انگلیسی می بایست علاوه بر پروپوزال فارسی ، یک نسخه پروپوزال انگلیسی را نیز به امور پژوهشی تحویل دهند. ضمنا” صفحه اول پروپوزال انگلیسی می بایست به تایید استادان راهنما و مشاور برسد .

 فونت متن پروپوزال انگلیسی : ۱۲ Times New Roman

فونت تیتر ها : ۱۴ Times New Roman

فاصله بین خطوط : cm1

 نحوه تحویل پروپوزال به امور پژوهشی :

 پس از تکمیل پروپوزال ، دانشجو می بایست آن را به کارشناس پژوهشی مـربوطه تحویل و رسید دریافت نماید. در صورت عــدم رعایت موارد ذکر شده ، هـیچگونه پروپوزالـی از جــانب دانشـجــویان تحویــل گــرفته نخــواهد شد . ضمنا” دانشجو میبایست پروپوزال را به ایمیل مدیر گروه نیز بفرستد .

 مراحل تصویب پروپوزال :

الف ) تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه ( تصویب اولیه )

ب ) تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی واحد ( تصویب نهایی و صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه) 

کمیته تحصیلات تکمیلی ، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پروپوزالهـا و صـــدور ابلاغیــه تصویب موضــوع پایان نامه و درخواستهای دانشجویان در خصوص تغییر عنوان پایان نامه و یا استادان راهنما و مشاور( در موارد خاص ) در هر ماه ۲ بار برگزار می گردد . بدیــهی است موضوع پروپوزال ( موضوع پایان نامه ) پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد قطعیت می یابد . 

 

 کمیته تخصصی گروه و برگزاری جلسات :

 به منظور بررسی سطح کمی و کیفی پروپوزالها و تایید آنها ، جلسات کمیته تخصصی گروهها در هر نیمسال طبق یک برنامه زمانبندی مشخص و با حضور کارشناس پژوهشی مربوطــه بــرگزار می گردد. و صورتجلسه نیز توسط کمیته تخصصی گــروه مربـوطه تنظیم می شود.

توجه :

تاریخ برگزاری جلسات گروهها در تابلو اعلانات امور پژوهشی و وب سایت واحد به طور مرتب اعلام می گردد .لذا دانشجویان موظفند به موقع پروپوزال مورد تایید استادان راهنما و مشاور را جهت طرح و بررسی در گروه تخصصی به امور پژوهشی تحویل دهند.

اعلام نتایج بررسی پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه :

پس از طرح پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه، نتیجه بررسی در صورتجلسه گروه تنظیم      می گردد ، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پروپوزال خود می بایست به کارشناس پژوهشی مربوطه مراجعه نمایند .

 

نتیجه نهایی بررسی پروپوزال در کمیته تخصصی گروه به شرح ذیل می باشد:.

 

  1. پروپوزال مورد تصویب قرار نگرفت
  2. مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم مجددا” در گروه مطرح شود
  3. مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم و تایید مدیر گروه مورد تصویب قرار گیرد
  4. پروپوزال مورد تصویب قرار گرفت

 

 ۱- چنانچه پروپوزال مورد تایید گروه قرار نگیرد : ( رد پروپوزال به طور کامل )

 می بایست با هماهنگی استادان راهنما ، مشاور و مدیر گروه پروپوزال جدید تهیه شود تا در جلسه بعدی گروه مورد بررسی قرار گیرد.

۲- چنانچه پروپوزال با اصلاحات مواجه شود :

می بایست با هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر کمیته تخصصی گروه برطرف و سپس پروپوزال اصلاح شده ، جهت طرح و بررسی مجدد در جلسه بعدی گروه به امور پژوهشی تحویل داده شود . ضمنا” فرم مخصوص اصلاحات پروپوزال نیز می بایست تکمیل و به تایید اساتید راهنما و مدیر گروه برسد .

۳- چنانچه پروپوزال تایید شود :

پروپوزالها پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، جهت تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و در صورت تصویب، فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و همچنین احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.

 موارد خاص و تغییرات احتمالی :

در مرحله پس از تصویب موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی واحد  و قبل از برگزاری جلسه دفاع،چنانچه لازم باشد تغییراتی در عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذیرد می بایست بصورت زیر اعمال شود :

تغییرات جزئی :

چنانچـه تغـییرات جزئی در عنوان پایان نامه مد نظـر باشد ، لازم است مراتب طـی فرم مربوطه که به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده باشد اعلام و تغییرات در عنوان پروپوزال دانشجو منظور شود.( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی واحد می باشد) .

تغییرات کلی :

چنانچه موضـوع پایان نامه بطـور اساسـی تغییر نماید ، لازم است پـروپوزال جـدید تنظیـم و پس از تاییـد در گـروه تخصصـی ، علت تغییر عنوان نیز در فرم مربوطه اعلام شود در اینصورت اگر تغییری در وضعیت اساتید راهنما و مشاور ایجاد نشود، فقط ابلاغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد. ( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد. )

  تغییر استاد راهنما و مشاور ( فقط در موارد خاص) :

با توجه به اینکه فرآیند صدور حکم برای استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد از مراحل متعددی عبور می کند و پس از صدور حکم، فرد مذکور به عنــوان هــدایت کننده پایان نامه از نظر دانشگاه شنــاخته می شود ، امکان واگذاری این مسئـــولیت به افراد دیگر اساسا” امــکان پذیــر نیست و در شرایط خــاص می بایست این جا بجایی با ارائه دلایل روشن و قابل دفاع به تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد برسد. لذا چنانچـه لازم باشد اساتید راهـنما یا مشاور تغییر نمایند (چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و چه در صورت عدم تغییر آن) می بایست انصراف کتبـی استاد راهنما یا مشـاور به تاییـد گروه رسیده و موافقت استاد راهنما یا مشاور جدید طـی فرم مربوطه از طـرف گروه اعلام ، تا نسبت به صدور احکام جدید اقدام شود. در صورتیکه به علت عدم دسترسی به استاد راهنمـا یا مشاور (به عـلت مسافرت طولانـی یا فرصت مطالعـاتی یا فـوت و …) امکـان اخذ انصراف از استاد نباشد ، به جـای انصـراف کتبـی می توان صورتجلسه گروه مبنی بر توضیح علت تغییر استاد راهنما یا مشاور و معرفی استاد جـدید را نیز ملاک عمل قـرار داد.

توجه : در صورت استفاده از استادان جدید ارسال احکام کارگزینی هیات علمی به همراه رزومه کامل تحصیلی ،آموزشی و پژوهشی ایشان الزامی است .

در صورت نیاز دانشجو به سنوات تحصیلی بیشتر از سقف مجاز در خصوص پایان نامه ، علت افزایش سنوات طی نامه ای ( با تایید استاد راهنما و مدیر گروه ) به حوزه پژوهشی اعلام شود . ( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد).

پاسخ دهید