ترتیب نگارش پایان نامه

پایان نامه به همان صورتی که ارائه میشود، نگارش نمیشود. در ادامه شما را با ایده در زمینه نگارش پایان نامه و ترتیب آن آشنا میکنیم:

 

 

نگارش پایان نامه در ۵ گام

۱-    ابتدا قبل از شروع نگارش، قسمت های پایان نامه خود را در چارچوب بحثی منطقی مرتب کنید زیرا انجام پایان نامه خوب و معتبر نیازمند چارچوبهای خاصی است.
۲-    بحث کلی در پایان نامه خود را در غالب شکل هایی بکشید (تندخوانی ذهنی) و یک نقشه راه اولیه برای خود تهیه کنید.
۳-    بخش های اصلی در نگارش پایان نامه عبارتند از: سابقه و پیش زمینه بحث (مقدمه)، تشریح اطالاعات مورد نیاز در بحث و چگونگی گردآوری این اطلاعات (مشاهدات مورد نیاز)، ارتباط دادن نکات درباره اطلاعات گردآوری شده (تجزیه تحلیل)، و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری.
۴-    تمامی عوامل اصلی، بخش های اصلی، و همچنین بخش های قبلی را مشخص کنید.
۵-    نگارش را آغاز کنید و برای هریک از سطوح پاراگراف، جمله، و کلمه بهترین گزینه ها را انتخاب کنید.
در روش دوم جهت نگارش پایان نامه، ۱۱ گام به شرح زیر ارائه شده اند:
۱٫    ابتدا یک نسخه اولیه از مرور بر پیشینه تحقیق بنویسید. این نسخه به عنوان مبنایی جهت نگارش بخش مقدمه عمل خواهد کرد.
۲٫    همزمان با اینکه در حال گردآوری داده ها هستید، بخش روش تحقیق را بنویسید. نگارش این بخش پس از جمع آوری داده بسیار آسانتر خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که تشریحی از ابزارهای مورد استفاده در پژوهش و نحوه کالیبراسیون دستگاه ها نیز در روش تحقیق پژوهش شما وجود دارد. در پایان نامه حقوق معمولا فصل روش تحقیق وجود ندارد.
۳٫    زمانی که بخشی از داده ها را جمع آوری کردید، شروع به تهیه جداول و نمودارها از داده ها کنید. این امر به شما کمک میکند تا تصویری از داده های جمع آوری شده داشته باشید و خلاهای موجود در داده های جمع آوری شده را شناسایی کنید. اگر زمان کافی در اختیار دارید، به عقب برگشنه و شکاف های اطلاعاتی را پر کنید. جمع آوری داده زمانی تمام شده است که شما مجموعه ای از نقشه های داده ای دارید که نشان دهنده روندی مشخص و یا نشاندهنده عدم وجود روندی مشخص هستند. اطمینان حاصل کنید که به میزان کافی آزمایشات آماری بر روی داده ها انجام میدهید.
۴٫    زمانیکه نقشه ها، نمودارها، و تست های آماری تکمیل شدند، نمودارها و جداول را به صورت منطقی مرتب کنید و عناوین هر یک از شکل ها، جداول، و نمودارها را بنویسید. عناوین جداول و شکل ها باید در حد امکان بتوانند به تنهایی تشریح کننده جداول و شکل ها باشند. بسیاری از محققین تنها چکیده، عناوین جداول و شکل ها، و نتیجه گیری پایان نامه شما را میخوانند و نگاهی به شکل ها و جداول آن می اندازند. مطمئن شوید که جداول و شکل های پایان نامه شما عناوین مناسبی دارند و به خوبی مستندسازی شده اند.
۵٫    زمانی که شکل ها و جداول پایان نامه شما کامل شد، قسمت نتایج را بنویسید. نگارش این قسمت به نظم و ترتیب زیادی نیاز دارد. شما در این قسمت باید نتایج آزمایشات و مشاهدات خود را بیان کنید، ولی نباید آنها را تفسیر کنید (اگر در حین نگارش این بخش ایده های خوبی به ذهنتان درباره تحلیل نتایج رسید، آنها را در جایی یادداشت کنید و برای قسمت بعدی نگه دارید.) سعی کنید در این قسمت واقعیت ها را با نظم و ترتیب بیان کنید، ولی متنتان خیلی خشک نباشد.
۶٫    زمانیکه نگارش قسمت نتایح را تمام کردید، میتوانید به سراغ نگارش قسمت بحث بروید. نگارش این بخش در اکثر مواقع کاری جذاب است زیرا در این قسمت از پایان نامه شما میتوانید درباره ایده هایتان از داده های جمع آوری شده صحبت کنید. اگر میتوانید شکل یا نمایی شماتیک از نتایج و تحلیل آنها ارائه کنید، این کار را انجام دهید. بسیاری از پایان نامه ها در ادبیات نظری پزوهش ها اشاره میشوند تنها به این دلیل که در آنها اشکال جذابی وجود داشته اند و محققین تمایل به استفاده و یا تعدیل این اشکال داشته اند. در انجام پایان نامه فنی مهندسی مثل پایان نامه برق، پایان نامه مکانیک، پایان نامه عمران، پایان نامه کامپیوتر و … به خوبی می توان نتایج را در قالب جداول، نمودار ها، اشکال و … در معرض نمایش گذاشت و این مورد به فهم بیشتر و جذابیت مطالب ارائه شده بسیار کمک خواهد کرد.
۷٫    در نگارش قسمت بحث دقت داشته باشید که درباره کارهای محققین قبلی که در زمینه موضوع پژوهش شما و یا زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش شما تحقیق کرده اند به میزان کافی بحث کنید. اگر در روش تحقیق آنها مشکلی وجئد داشته است، اینجا محل بیان آن مشکل است.
۸٫    پس از بحث درباره نتایج حاصله از پژوهش، زمان نگارش قسمت نتیجه گیری است. در این بخش از پایان نامه، از ایده ها و تحلیل های اشاره شده در قسمت بحث استفاده میشود تا به یک جمع بندی کلی برسیم. اگر تعدادی از فرضیات میتوانند به عنوان نتیجه کار پژوهشی شما عنوان شوند، آنها را بیان کنید. اگر نیاز به انجام پژوهش های بیشتری است برای رسیدن به پاسخ دقیق است، به این موضوع اشاره کنید. به طور کلی برای تدوین پایان نامه ارشد و دکترا باید از همان ابتدا به نتیجه پژوهش فکر کرد زیرا این قسمت یکی از مهمترین بخشهای انجام پایان نامه است.
۹٫    بخش آخر در نگارش پایان نامه، بخش پیشنهادات است. در این قسمت پیشنهاداتی را جهت انجام پژوهش های بعدی ارائه دهید. اگر میتوانید پیش بینی کنید که اگر X صحیح باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد، این پیش بینی را بکنید زیرا در آینده با اثبات این پیش بینی در میان محققین اعتبار کسب خواهید کرد.
۱۰٫    پس از اتمام نگارش بخش پیشنهادات، به عقب برگردید و قسمت مقدمه را (که تنها نسخه اولیه آن را نوشته اید)  مرور کنید. این قسمت باید زمینه را بوسیله منطقی چیدن ایده هایی که شما قرار است آنها را تست کنید برای گرفتن نتایج تحقیق فراهم کند. حال که میدانید در پایان پژوهش چه نتیجه ای حاصل شده است، به عقب برگردید و قسمت مقدمه را در صورت نیاز بازنویسی کنید.
۱۱٫    در آخر باید چکیده مقاله را بنویسید.

در نگارش پایان نامه هایی مانند پایان نامه مدیریت و یا پایان نامه حقوق می تواند گام ها کمی با تغییر مواجه شوند.

پاسخ دهید