اعتبار بخشیدن به پایان نامه

اعتبار بخشیدن به پایان نامه

یکی از مهمترین گامها در مسیر انجام پایان نامه ارشد و یا دکترا، اعتبار بخشیدن به پایان نامه است و همواره برای دانشجویان سوال بوده است که چگونه میتوان در پایان نامه به صورت درست و بی طرفانه اعلام کرد که چه کسانی چگونه به حصول نتیجه در نگارش پایان نامه کمک کرده اند؟ از طریق دادن منابع و مراجع، رعایت حق مالکیت فکری معنوی دیگر محققین، و همچنین از طریق قسمت تقدیر و تشکر.
اشتباهات رایج در این زمینه عبارتند از:
۱-    اشاره به نقل قول مستقیم بدون گیومه، و یا استفاده از تصاویر بدون آوردن منابع
۲-    اشاره به مفاهیم یا ایده های ارائه شده توسط دیگران بدون اشاره به نام افراد
۳-    حذف و یا ایجاد داده یا نتیجه
در نهایت تمامی رفرنس ها را چک کنید و مطابقت رفرنس های درون متنی و رفرنس های انتهای کار را بررسی کنید. این بررسی شامل مطابقت نام نویسندگان و سال انتشار اثر میشود.

تطابق و انسجام میان متن و داده ها

مهمترین مبحث انجام پایان نامه برقراری انسجام و نظم بین متن و فصول پایان نامه است. همیشه تلاش کنید که مطالب ارائه شده در پایان نامه خود را در غالب جداول و اشکال نشان دهید به خصوص در انجام پایان نامه فنی مهندسی و پایان نامه علوم پایه، و فقط درباره آنها حرف نزنید. در حالت ایده آل، تمامی نتایج ارائه شده در پایان نامه باید به صورت مستند و به همراه داده های مستند بیان شوند، و داده و اطلاعات در غالب جدول و شکل ارائه میشوند. آگر داده ای برای پشتیبانی از قسمتی از نتایج پایان نامه خود ندارید، سعی کنید برای انجام پایان نامه داده های بیشتری جمع آوری کنید، و در صورت عدم موفقیت در این کار، آن قسمت از نتیجه گیری را حذف کنید.نحوه استفاده از اشکال می توند در پایان نامه های مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال نحوه استفاده از اشکال در پایان نامه مدیریت نمی توند مانند پایان نامه حقوق باشد و طبق موضوع نوع آنها نیز متفاوت می باشد.
ارتباط میان جداول و شکل ها با نتایج گرفته شده را بررسی کنید و ببینید که آیا:
۱-    داده ها از توضیحات داده شده در متن پشتیبانی میکنند و با آن تضادی ندارند؟
۲-    داده ها برای اثبات نتیجه گیری موجود در متن کافی هستند؟

پاسخ دهید