اصول چکیده نویسی در پژوهش

اصول چکیده نویسی در پژوهش

چکیده تحقیق

تعریف :

چکیده، بیان مختصر و صحیح محتوای متن اصلی تحقیق بوده و دربردارنده اطلاعات تازه و مهم متن است. چکیده اگرچه در ابتدای هر تحقیق قرار میگیرد اما بس از اتمام کار پژوهش نوشته و تنظیم می شود.

فواید چکیده نویسی :

ا. صرفه جویی در زمان برای محققانی که می خواهند به نحو اجمالی نتایج و دستاوردهای این اثر را بدانند .

  1. بهره گیری سریع مراکز اطلاع رسانی و جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری
  2. سهولت جستجوی اطلاعات مهم و اساسی در مقاله
  3. دسترسی سریع خواننده به نتیجه و تصمیم او برای مطالعه یا عدم مطالعه متن اصلی

اصول چکیده نویسی:

الف) نوشتن چکیده بدلیل اهمیت ویژه آن از حساسیت و سختی خاصی برخوردار است .ضمنا باید در نظر داشت که چکیده نویسی تفاوت­هایی با خلاصه نویسی دارد. عناصر تشکیل دهنده یک چکیده در موضوعات علوم انسانی به ترتیب عبارتند از:

ا- بیان و تعریف موضوع تحقیق ۲- بیان هدف تحقیق ۳- بیان دامنه و محدوده تحقیق     ۴- ذکر روش تحقیق   ۵- بیان نوع و گرایش منابع مورد استفاده   ۶- ذکر مطالب فصول و بخش های تحقیق. (بند ۶ بیش ازهفتاد درصد حجم چکیده را به خود اختصاص می دهد.)   ۷- ذکر کلید واژه­ها و مفاهیم اصلی تحقیق

ب) برای مناسب بودن چکیده تذکرات زیر قابل رعایت است:

۱- زبان نگارش چکیده نباید به شیوه گزارشی و یا فهرست نگاری از مطالب بخش ها و فصول باشد بلکه به همان زبان متن نوشته می شود.

۲- از نوشتن کلمات زاید پرهیز شود بطوری که هیچ واژه و جمله­ای از آن قابل حذف نباشد.

۳- توضیحات مفهمومی و واژهای تخصصی در چکیده آورده نشود.

۴- حجم چکیده از تحقیق­های مقطع کارشناسی بیش از یک صفحه( ۳۰۰ کلمه) نباشد.

۵- جملات ساده و روان بوده و از بکاربردن کلمات توصیفی و تمثیلی پرهیز شود .

۶- اقوال دیگران بطور مستقیم نقل نشود بلکه به زبان پژوهشگر بیاید .

  1. در چکیده از ذکر منابع و مستندات تحقیق پرهیز شود.

۸- از ذکر مطالبی که در متن پزوهش نیامده خودداری شود.

  1. از بکاربردن مترادف های پی در پی خودداری شود.

۱۰- جمله­ها به یکدیگر پیوسته و مرتبط باشد و بریده بریده نباشد.

۱۱- در نوشتن مطالب از جملات خبری استفاده شود .

۱۲- برای بیان کلید واژه (بند ۷)، لازم است حداقل پنج کلمه و یا اصطلاح کلیدی که اصول و خطوط کلی مطالب پایان نامه را بیان نماید و بتواند کمکی در پیگیری موضوع از منابع مختلف گردد، نوشته شود. در این قسمت از کلمات کلی استفاده نشود).

۱۳- از ارزیابی در باره نوشتار یا متن پایان نامه خودداری شود.

پاسخ دهید