اصطلاحاتی در نگارش و چاپ مقاله – قسمت سوم

ترمینولوژی مقاله

در ادامه ی سری مطالب در ترمینولوژی مقاله، به اصطلاحات و واژگان دیگری اشاره می شود :

Results:  نتایج حاصل از کار پژوهشی ای که برای یک مقاله صورت می گیرد.
Discussion : بحث. بخشی از مقاله است که نتایج و یافته های حاصل از پژوهش در آن بررسی و با یافته های قبلی مقایسه می شود.
Conclusion : جمع بندی. مروری مختصر از تمامی قسمت های مقاله است.
Acknowledgment : تقدیر و تشکر. که در آن از تمامی افرادی که در کنار نویسندگان مقاله به آن ها یاری نمودند یا ارگان ها و سازمان هایی که به عنوان حامی مالی بودند قدردانی صورت می گیرد. توجه به این نکته در مقاله نویسی بسیار ضروری است و با این کار شما اخلاق پژوهشی را رعایت کرده اید.

References : مراجع. لازم است در این قسمت تمامی منابع و مقالات و کتب و … که در نگارش مقاله از آن ها استفاده شده است به شکل دقیق و مطابق اصول منبع نویسی ذکر شود.

Appendix : ضمیمه. تمامی مطالبی که ذکر آن ها در متن اصلی مقاله اولویت نداشته است می تواند در این قسمت عنوان شوند.

Supplementary materials/Data : موارد تکمیلی. در وب سایت بسیاری از ژورنال ها این امکان فراهم شده است که عکس ها، جداول، فیلم های آموزشی و … که به درک بهتر نتایج حاصل از انواع مقالات کمک می کند به عنوان اطلاعات تکمیلی در اختیاران خوانندگان قرار گیرد.

Guide for Author : در این قسمت در وب سایت ژورنال ها تمامی قوانین و اصول نگارشی برای نگارش و چاپ مقالات در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

Cover Letter :  نامه ای که توسط نویسندگان به ژورنال ارائه می شود و حاوی اطلاعات نویسندگان است.

Reviewers : داور هایی که مقالات را داوری کرده و نظر خود را راجب چاپ یا عدم چاپ یا اصلاحات یک مقاله ارائه می دهند.

Suggest Reviewers : شما می توانید برای داوری مقاله ی خود اسامی داورانی که تمایل دارید مقاله شما را داوری کنند به زورنال پیشنهاد دهید اما در نهایت تصمیم قطعی با سردبیر ژورنال خوادهد بود.
Oppose Reviewers : شما می توانید نام داورانی که تمایل ندارید مقاله شما را داوری کنند در یک نامه به ژورنال ارائه دهید.

Conflict of Interests : نویسندگان در این بخش اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع در نگارش مقاله و ترتیب اسم نویسندگان با یکدیگر نداشته اند.

Research Highlights : در صورتی که مقاله ارسالی به ژورنال حاوی دستاورد های ارزنده و نوآوری باشد در این قسمت با عبارات و جملات کوتاه و تک خطی به آن ها اشاره می شود.

پاسخ دهید