اصطلاحاتی در نگارش و چاپ مقاله – قسمت اول

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، به اهمیت نگارش و چاپ مقاله یا انواع مقالات علمی در ژورنال های معتبر واقف هستند. مقاله نویسی نیز مانند هر زمینه و رشته ی تخصصی دیگری اصطلاحات و نکات کلیدی ای دارد که برای موفقیت بیشتر در این زمینه باید با آن ها کاملا آشنا بود. لذا در این سری از مطالب به واژگان تخصصی در زمینه مقاله نویسی و چاپ انواع مقالات خواهیم پرداخت.

اصطلاحات رایج

Article :  به معنای مقاله. هر نوع از مقالات علمی را شامل می شود.

Paper :  مقاله علمی ای که در یک ژورنال علمی پذیرفته شده است.
Manuscript : پیش نویس نهائی مقاله پیش از انکه توسط ژورنال پذیرفته شود.

Proceeding : مقالاتی که در یک کنفرانس پذیرفته شده و حتی ارائه می شوند و در لیست مقالات کنفرانس قرار می گیرند.
Submit :  فرآیندی که طی آن یک مقاله برای یک ژورنال یا کنفرانس ارسال می شود.
Template : الگویی که طی آن یک مقاله ی علمی نگارش می شود.
Affiliation : نام و نام خانوادگی نویسنده به همراه مرکز علمی یا تحقیقاتی ای که به آن وابسته است.
Corresponding author : یکی از نویسندگان که مسئولیت ارسال مقاله و انجام مراحل submit را بر عهده دارد.
(TPC) Technical Program Committee : کمیته ای که برای یک کنفرانس برنامه ریزی علمی می کند.
Registration fee : هزینه ای که معمولا بابت چاپ مقاله و یا شرکت در یک کنفرانس باید پرداخت شود.
Early registration : به هزینه ی ثبت نام زود هنگام گفته می شود که در مورد کنفرانس ها و همایش ها این اصطلاح بیشتر به کار رفته و نسبت به هزینه ی ثبت نام معمولی کمتر است.
Extra page charge : در صورتی که تعداد صفحات مقاله ی ارسالی بیش از استاندارد و الگوی ژورنال یا کنفرانس باشد به ازای هر صفحه مبلغی اضافی دریافت می شود.
Best papers : مقالاتی که در کنفرانس ها برتر شناخته می شوند بعد از تکمیل در مجلات چاپ می شوند. در خصوص مقالات با سطح علمی بالا در مجلات ISI با فاکتور تاثیر چاپ خواهند شد.
Regular issue : شماره مجله که ممکن است ماهانه یا سالانه به چاپ برسد.

Special issue : شماره ی ویژه مجلات که جدا از شماره ی معمولی چاپ می شوند.
Final version : نسخه ای از مقاله که برای آخرین بار توسط نویسنده یا نویسندگان آن ویرایش می شود.
Peer review : مجلات تامسون با شاخص IF بالا و دیگر ژورنال های معتبر، مقالات را برای بررسی و اظهار نظر درباره ی چاپ یا عدم چاپ و یا اصلاح متن مقاله به دو یا چند داور متخصص با موضوع مقاله می سپارند.

Blind review : نوعی از داوری در ژورنال های علمی است که برای داوری بی طرفانه، از ذکر نام نویسندگان در مقاله و ارائه به داوران جلوگیری می شود.

Hot Papers : انواع مقالاتی که به دلیل سطح بالای علمی و یا ارائه ی نظریات علمی جدید پس از چاپ به سرعت مورد استقبال جوامع علمی قرار می گیرند

Review Paper : که در اصطلاح فارسی به مقالات مروری معروفند معمولا توسط افراد سرشناس و متخصص در هر حوزه ی علمی نکارش شده و به نقد یا بررسی مقالات متعدد در همان حیطه می پردازد.

پاسخ دهید