استفاده از «و دیگران» [et al.] برای استناد در متن مقالات پژوهشی

استناد به نام نویسندگان منابع

به ندرت ممکن است یک محقق به تنهایی مقاله نویسی کند؛ بیشتر انواع مقالات پژوهشی دارای دو یا چند نویسنده بوده و میانگین تعداد نویسندگان یک مقاله در حال افزایش است زیرا علم به طور فزاینده تبدیل به کاری مشترک می‌شود.

 

در استناد به چنین مقالاتی با استفاده از سیستم نام و تاریخ، که به عنوان سیستم هاروارد نیز معروف است، آوردن رشته‌ای طولانی از نام‌ها ناشیانه محسوب می‌گردد و به همین دلیل است که بسیاری از نشریات توصیه به استفاده از عبارت «و دیگران» می‌کنند که در واقع ریشه آن از عبارت لاتین et alii  یا و et aliae  برگرفته شده و به معنی «و دیگران» است.
یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد تا از عبارت «و دیگران» به جای نام همه نویسند‌گان آن استفاده شود؟ نشریات در این رابطه اختلاف زیادی با یکدیگر دارند به خصوص مجلات تامسون با دیگر ژورنال ها، و در این میان نشریه American Journal of Tropical Medicine and Hygiene [نشریه طب گرمسیری و بهداشت آمریکا] به طور کل و فارغ از این‌که تعداد نویسندگان چند نفر باشد و این مسئله در استنادات چه مسئله پیش آورد، از استفاده از این عبارت ممانعت به عمل می‌آورد. مقاله «چگونه یک مقاله علمی نوشته و منتشر کنید» [۱] به طور خلاصه، کاربرد عبارت «و دیگران» را برای بیش از سه نویسنده عملی می‌شمارد، کنشی که توسط «دستنامه سبک شیکاگو» [۲] نیز آن را می‌پسندد؛ این در حالی است که انتشارات دانشگاه کمبریج [Cambridge University Press] در مورد کتاب‌های منتشره در رشته‌های STM (علم، فن آوری، پزشکی) چنین می‌گوید: «استنادات به آثار با سه نویسنده را می‌توان: (۱) در بار اول هر سه نام را ذکر کرده و سپس از عبارت «و دیگران» استفاده شود؛ (۲) هر بار هر سه نام برای استناد درج گردد؛ یا (۳) در سراسر متن از «و دیگران» استفاده شود» اما «در استناد به آثار با چهار نویسنده یا بیشتر باید در سراسر مقاله از «و دیگران» استفاده کرد» [۳].
انجمن روانشناسی آمریکا، معروف به APA [4] دارای سیستمی است استادانه‌تر که از سه دسته مقاله استفاده می‌کند:

  1. انواع مقالات دارای یک یا دو نویسنده
  2. مقالاتی دارای سه تا پنج نویسنده
  3. مقالاتی که شش نویسنده یا بیشتر دارند.

برای نقل قول‌هایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند APA پیشنهاد می‌دهد که در موقع استناد به نام مقاله برای بار اول، سه نام اول فهرست درج و برای بقیه از «و دیگران» استفاده شود. برای استنادات دوم و پس از آن پیشنهاد این موسسه کوتاه کردن استناد به وسیله نامیدن نویسنده اول و به دنبال آن درج «و دیگران» است. در مقالات حاوی  شش نویسنده یا بیشتر همواره نام نویسنده اول مورد اشاره قرار گرفته و در پی آن عبارت «و دیگران» درج می‌گردد.

بنابراین، بهتر است برای استنادات داخل متنی ابتدا دستورالعمل نشریه هدف برای نحوه نگارش نام نویسندگان و نیز شماره اخیر آن نشریه را مطالعه کنید.

 

منابع:
[۱] Day R A and Gastel B. 2006. How to Write and Publish a Research Paper, 6th edn. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 320 pp.
[۲] University of Chicago Press. 2010. The Chicago Manual of Style, 16th edn. 1026 pp.
[۳] https://authornet.cambridge.org/information/productionguide/stm/text.asp
[۴] American Psychological Association. 2009. Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edn. Washington, DC: APA Press. 272 pp.

پاسخ دهید