ارائه جزئیات در فصل مواد و روش‌های پایان نامه

چگونه جزئیات را در فصل مواد و روش های پایان نامه ذکر کنم؟

 

در بخش منابع باید جزئیات کافی درباره اسناد ذکر شده در متن پایان نامه ارائه کرد (در مورد مقالات نشریات، نام مجله، شماره جلد و شماره صفحه؛ برای کتب، محل نشر و ناشر؛ برای مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها، عنوان کنفرانس، تاریخ برگزاری، شهرستان / شهر، سازمان دهندگان و غیره).

 

به همین شکل، در مورد آلات و تجهیزات آزمایشگاهی یا موادی که در بخش مواد و روش‌ها در نگارش پایان نامه یا انواع مقالات ذکر می شوند، باید جزئیات مناسب مانند سال ساخت و مدل، نام سازنده و محل شرکت و غیره را بیان کنید. به عنوان مثال، اگر از یک SEM (میکروسکوپ الکترونی روبشی) استفاده کرده‌اید، باید مشخص کنید که آیا این میکروسکوپ Olympus Lext OLS3100 Confocalm بوده یا یک Philips XL 30 یا Hitachi S-3700N یا یک چیز دیگر. اگر از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده کرده‌اید، بگویید آیا یک اسپکتروفتومتر اسکنی Beckman DU-640 بوده، یک دستگاه آرایه دیود Agilent 8453  بوده یا از نوع دیگری استفاده کرده‌اید.
به غیر از مسائل فنی، آوردن چنین جزئیاتی به افزایش اعتبار پایان نامه و انواع مقالات پژوهشی شما کمک می‌کند.
همچنین، وقتی به نام شرکتی اشاره می‌کنید که از پیشتر شناخته شده است، حتماً نام صحیح آن را به کار ببرید. به عنوان مثال، نام یکی از شرکت‌های شناخته شده ساخت مواد تشخیصی آزمایشگاهی Bio-Rad Laboratories است (و نه Bio-Rad خالی، و توجه داشته باشید خط تیره و حروف بزرگ ابتدای کلمات را دقیق بنویسید). رعایت این نکته و ذکر صحیح نام این کمپانی ها در پایان نامه علوم پایه و پایان نامه فنی مهندسی اهمیت بسیاری دارد. ثانیاً، نام و نشانی شرکت را کامل ذکر کنید مثل Bio-Rad Laboratories, Hercules, California. به طور معمول، در مورد شرکت‌های آمریکایی، باید نام شهر و ایالت را بیاورید در حالی که در مورد بسیاری از شرکت‌های اروپایی، معمولاً ذکر نام شهر و کشور کافی است.

ذکر چنین جزئیاتی زمانی مفید واقع خواهند شد که کسی بخواهد آزمایش‌های شما را تکرار کند؛ در واقع، این یکی از دلایلی است که آوردن جزئیات دقیق در فصل مواد و روش‌های پایان نامه و یا در مقاله نویسی را ضروری می‌سازد.

پاسخ دهید