اجزاء تشکیل دهنده پروپوزال

یازده جزء تشکیل دهنده پروپوزال

 

 

۱-     عنوان
اولین قدم در انجام پایان نامه، انتخاب موضوع است. هیچ دانشجویی نمی تواند بدون موضوع پایان نامه خود را آغاز کند. یک موضوع مناسب و دقیق به منزله مقصد و طرح نهایی یک پایان نامه است.

۲-    اصطلاحات و واژه ها
بهتر است پیرامون موضوع انتخاب شده تعدادی از اصطلاحات و لغات فنی و تخصصی هم مطرح شود. برای این کار بهتر است تعدادی از منابع جامع و پرکاربرد مطالعه و از آنها برای تعریف این اصطلاحات استفاده کنیم. در پایان نامه علوم انسانی بخصوص پایان نامه حقوق و پایان نامه اقتصاد از اصطلاحات تخصصی ای استفاده می شود که لازم است حتما به تعریف آن ها اشاره کرد.

۳-     بیان مسئله تحقیق ( طرح یک سوال)
قطعا در زمان انتخاب موضوع پایان نامه ذهن دانشجو با سوالاتی همراه خواهد شد. این سوالات پایه ی نگارش بیان مسئله را تشکیل می دهند. در واقع سوالات به بررسی علل ایجاد یک مشکل یا مسئله و راه کارهای لازم و احتمالی برای حل آن می پردازند.

۴-    اهمیت و ضرورت موضوع
لازم است دانشجو مشخص کند که چرا این موضوع را برای انجام پایان نامه انتخاب کرده و کدام یک از نتایج احتمالی حاصله از تحقیق اهمیت بیشتری خواهند داشت؟
۵-    پیشینه تحقیق
قطعا بررسی اسناد و مدارک تحقیقات پیشین در ادامه راه دانشجو در مسیر صحیح کمک شایانی خواهد داشت. با بررسی پژوهش های پیشین دانشجو می تواند دستاوردهای حاصله از انجام پایان نامه خود را با نتایج قبلی همسو کند.مثلا در مورد پایان نامه عمران، پایان نامه مکانیک، پایان نامه اقتصاد، پایان نامه مدیریت و … بهترین راه انتخاب موضوعاتی در راستای مطالعات پیشین است.

۶-    اهداف تحقیق
اهداف یک پروژه تحقیقاتی در دو حالت کلی و جزئی دسته بندی می شوند.که هدف کلی مستقیما از موضوع اقتباس شده و اهداف جزئی تر با طرح سوالات و فرضیات شکل می گیرند.

۷-    سوالات تحقیق
زمانیکه موضوع بسیار جدید باشد و نتوان با بررسی پیشینه ی تحقیق جهت خاصی را برای طرح مورد نظر پیدا کرد به مطرح کردن سوالاتی پیرامون موضوع می پردازیم.

۸-    فرضیات
حدس و گمان محقق در مورد علت های به وجود آمدن مسئله، راه حل های احتمالی موجود و جواب ها و نتایجی که احتمالا  از انجام پایان نامه به دست خواهد آمد.

۹-    روش و مراحل تحقیق
از مهمترین ارکان یک پروپوزال یا پایان نامه، روش تحقیق است. در ابتدا لازم است دانشجو نوع تحقیق خود را  مشخص کرده و سپس مطابق با نوع تحقیق ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده های خام، روش های انتخاب یک جامعه آماری و میزان حجم نمونه و روش های تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح دهد.

۱۰-    لیست  برآورد هزینه ها
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، برای تامین اعتبارات مالی لازم برای انجام یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا یک پروژه تحقیقاتی برای سازمان ها و ارگان ها و …، لازم است پروپوزال طراحی شده و در اختیار دانشگاه یا سازمان و ارگان مربوطه قرار داده شود. لذا برآورد هزینه انجام طرح بخش مهمی در یک پروپوزال یا طرح پژوهشی است.

۱۱-    فهرست منابع
فهرستی از منابعی که در نگارش پروپوزال مورد استفاده قرار میگیرد یا اینکه در ادامه ی روند انجام پایان نامه می تواند مفید باشد در این قسمت عنوان می شود.

پاسخ دهید