اجتناب از شروع جمله با اختصارات یا اعداد در پایان نامه نویسی

استفاده از اختصارات و اعداد در پایان نامه نویسی

بسیاری از دانشگاه ها و مجلات علمی آئین نگارش خاصی برای انجام پایان نامه یا رساله دکترا و یا نگارش انواع مقالات دارند. به عنوان یکی از اصول نگارشی، از نویسندگان مقالات و پایان نامه می خواهند از آغاز کردن جمله با اعداد یا حروف اختصاری خودداری کنند. با این حال، استفاده از سرواژه ها در موقعیت گفته شده قابل قبول است زیرا آن‌ها یا خود به جای کلمه می‌نشینند یا نماینده اسامی سازمان یا نهاد هستند (مانند NASA  و CERN).
ممکن است فکر کنید استفاده از اعداد برای شروع جملات در بخش «نتایج» انواع مقالات پژوهشی یا پایان نامه مناسب باشد، مثل جمله «۱۵ درصد از گیاهان جان سالم به در بردند.» یا «۴۸ درصد از آنها بهبود یافتند.» در چنین مواردی، یا حروف این اعداد را بنویسید، مثلاً بنویسید «پانزده درصد از گیاهان…» یا «چهل و هشت درصد از بیماران …» یا جمله‌بندی نوشته را عوض کنید، مثلاً «از میان گیاهان درمان شده، ۱۵ درصد جان سالم به در بردند.» یا «تقریبا نیمی (۴۸ درصد) از بیماران بهبود یافتند.» در ضمن، عبارت «per cent» (دو کلمه) در انگلستان فرم شایع‌تری است در حالی که بیشتر ناشران ایالات متحده ترجیح می دهند از واژه «percent» استفاده کنند.
همان توصیه ها در مورد استفاده از اختصارات در آغاز جمله کاربرد دارد. یا کل واژه‌های واژه مخفف را به طور کامل بنویسید یا جمله را بازنویسی کنید. در اسامی علمی استفاده شده در پایان نامه شیمی آلی و پایان نامه علوم پایه معمولاً پس از اولین اشاره، از خلاصه نام تیره گیاهی و جانوری استفاده می‌شود، (مانند نام قارچ Aspergillus niger در اولین اشاره و A. niger برای نامیدن‌های بعدی). این شیوه برای مقالاتی کاربرد دارد که در آن تنها از یک نام تیره یا موجود استفاده شده باشد در صورت استفاده از نام های علمی بسیار و تکرار مداوم آن ها در متن مقاله می بایست هر بار نام کامل علمی را ذکر کنید. با این حال، بهتر است در ابتدای جمله نام کامل تیره را به کار ببرید.

پاسخ دهید