آمادگی برای جلسه ی دفاع از پایان نامه

شرایط برگزاری جلسه دفاع

۱-  بعد از تائید پروپوزال و ثبت موضوع پایان نامه و ارائه مدارک لازم به دفتر معاونت آموزشی، برای ارائه ی پایان نامه می بایست ۸ ماه گذشته باشد.
۲-  تمامی واحدهای تئوری و عملی در ترم های گذشته می بایست پیش از ارائه پایان نامه با موفقیت گذرانده شده باشد. البته در انجام پایان نامه فنی مهندسی و پایان نامه علوم پایه بعضا واحد درسی سمینار هم زمان با پایان نامه در یک ترم ارائه می شود.
۳- واحد پایان نامه صرفا در یک نیم سال ارائه می شود و داشجو اجازه اتخاذ واحد های دیگر را در آن نیم سال تحصیلی نخواهد داشت.
۴- بعد از تائید استاد راهنما لازم است دانشجو به تعداد داوران حاضر در جلسه ی دفاع نسخه هایی از پایان نامه را تکتیر و برای مطالعه در اختیار داوران قرار دهد.
۵-  در بسیاری از دانشگاه ها دانشجو باید تا پیش از جلسه دفاع، تائید سر دبیر ژورنال مبنی بر پذیرش مقاله استخراجی خود از پایان نامه را همراه سایر مدارک لازم به نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ارئه دهد. البته بسیاری از دانشگاه ها بعد از جلسه دفاع بین دو تا ۶ ماه برای ارائه مقالات چاپ فرصت می دهند.
۶-  در کنار نسخه ارائه شده از پایان نامه به اساتید داور لازم است حتما یک نسخه از پروپوزال هم به داوران ارائه شود.

۷- زمان اتمام نیمسال تحصیلی انتخاب پایان نامه و تاریخ گذراندن پایان نامه نبایستی از حداکثر حد مجاز دوره تحصیلی، گذشته باشد.
۸- در صورت اعلام آمادگی دانشجو، برای جلسه دفاع، استاد راهنما موظف است طی نامه ای از معاونت آموزشی برای تشکیل جلسه دفاع درخواست کند. معاونت آموزشی هم با بررسی واحد های گذرانده و شرایط تحصیلی  دانشجو، مجوز لازم و زمان پیشنهادی خود را صادر می کند.
۹- مدارک لازم برای ارائه به آموزش برای برگزاری جلسه دفاع اعم از: نامه معاونت آموزشی برای بلامانع بودن دفاع دانشجو، نامه ی دعوت اساتید راهنما و داوران، تائیدیه سردبیر ژورنال برای پذیرش مقاله و … بهتر است حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاع به آمزش و نماینده ی تحصیلات تکمیلی ارائه شود.
۱۰- در نهایت بعد از تائید نهایی، تاریخ نهایی ارائه ی پایان نامه از طریق نصب اطلاعیه هایی در تابلوهای اعلانات دانشکده به اطلاع عموم می رسد.

پاسخ دهید